Return to Випуск №2(32), 2017 р.

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4492

Фандєєва А.Є. Змішане навчання як технологія змін і трансформації

Фандєєва А. Є., викладач кафедри іноземних мов Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, кандидат економічних наук   Рецензент: Саєнко Н. В., завідувач кафедри іноземних мов Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, доктор педагогічних наук, професор   Змішане навчання як технологія змін і трансформації   У статті висвітлено актуальні питання впровадження змішаного навчання у вищих навчальних закладах. Розкрито сутність змішаного навчання, визначено його завдання …

Шевців З. М. Вплив законодавчої бази інклюзивної освіти на підготовку майбутнього вчителя до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу

УДК 378.147:373.3.011.3 – 051 Шевців З. М., доцент кафедри педагогіки початкової освіти Рівненського державного гуманітарного університету, кандидат педагогічних наук, доцент   Рецензент: Яковишина Т.В., доцент кафедри педагогіки початкової освіти Рівненського державного гуманітарного університету, кандидат педагогічних наук   Вплив законодавчої бази інклюзивної освіти на підготовку майбутнього вчителя до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу   У статті …