Return to Випуск №2(32), 2017 р.

Розділ 6. Історія освіти

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4500

Твердохліб Т. С. Організація педагогічної практики в Харківському єпархіальному жіночому училищі (друга половина ХІХ – початок ХХ століть)

УДК 373.58(09)(477.54/.62) ''18/19''                                                                                                             Твердохліб  Т. С., старший викладач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди,  кандидат педагогічних наук   Рецензент: Рогова Т. В., професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, доктор педагогічних наук, професор   Організація педагогічної практики в Харківському єпархіальному жіночому училищі (друга половина ХІХ – …