↑ Return to Ж

Print this Сторінка

ЖОСАН Олександр Едуардович

josan Олександр Едуардович Жосан – доцент кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: підручникознавство, словникарство, електронні засоби навчання, викладання у школі предметів духовно-морального спрямування, виховна робота з учнями.

Олександр Едуардович є автором та співавтором таких публікацій за останні 5 років:

  1. Жосан, О.Е. Модель шкільної навчальної літератури 20-х років ХХ століття / О.Е.Жосан // Імідж сучасного педагога. – 2012. – № 8. – С. 51-54.
  2. Жосан, О.Е. Становлення вітчизняної навчальної лексикографії у контексті розвитку теорії навчальної літератури (60-80-ті рр. ХХ ст.) / О.Е.Жосан // Вісник післядипломної освіти : зб.наук.праць / [ред. кол.: В.В.Олійник (гол. ред.) та ін.]. – К. : УМО, 2012. – Вип. 5. – С. 72-79.
  3. Жосан, О.Е. Тенденції розвитку вітчизняної шкільної навчальної літератури у 60-х – 80-х роках ХХ століття / О.Е.Жосан // Педагогічний альманах : зб. наук. праць / редкол. В.В.Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : РІПО, 2012. – Вип. 15. – С. 272-277.
  4. Жосан, А.Э. Контрреформа народного образования и школьная учебная литература (1932-1941 годы) / А.Э.Жосан // Педагогика и психология. – Алматы : Национ. пед. университ. им. Абая,  2012. – № 2. – С. 101-111.
  5. Жосан, А.Э. Развивающая функция школьной учебной литературы в контексте современной парадигмы образования / А.Э.Жосан // Педагогика и психология. – Алматы : Национ. пед. университ. им. Абая,  2012. – № 1. – С. 54-62.
  6. Жосан, О.Е. Зміст підготовки незалежних експертів шкільних підручників у закладі післядипломної освіти / О.Е.Жосан // Нова педагогічна думка : зб. наук. праць – Рівне, 2012. –  № 2. – С. 16–20.
  7. Жосан, О.Е. Шкільне підручникознавство як наукова дисципліна / О.Е.Жосан // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; наук. ред. – О.М.Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2012. – Вип. 12. – С. 105–112.
  8. Жосан, А. Э. Основные направления и особенности развития школьной учебной литературы в Украине в 20-х – 80-х годах ХХ столетия / А. Э. Жосан // Съвременното образование: стратегии, направления, ценности : сборник научни трудове. – Изд. 1. – Пловдив : Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2012. – С. 19-29.
  9. Жосан, О.Е. Шкільна навчальна література в період відбудови та удосконалення радянської системи освіти (1944–50-ті роки) / О.Е.Жосан // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць Криворізького націон. унів. / ред. кол.; гол. ред. З.П.Бакум. – Кривий Ріг  : КНУ, 2013. – № 37. – С. 431-435.
  10. Жосан, О. Е. Тенденції розвитку шкільної навчальної літератури в Україні  (20-ті – 80-ті роки ХХ століття) : монографія / О. Е. Жосан. – Кіровоград : Ексклюзив-систем, 2013. – 656 с.   

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=466