Return to Випуск №3(33), 2017 р.

Розділ 4. Методика, досвід

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4965

Карпенко Є.М. Модель формування інформаційно-аналітичних умінь у системі професійної підготовки майбутнього фахівця мовного педагогічного профілю в  початковій та дошкільній освіті

УДК 378. 174:004 Карпенко Є. М., старший викладач кафедри  англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат педагогічних наук   Рецензент: Зимовець О.А., викладач кафедри  англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті Житомирського державного університету імені Івана Франка   Модель формування інформаційно-аналітичних умінь у …

Мірошник С. І., Жуленко А. О. Формування цінностей старшокласників засобами сучасної української підліткової літератури

УДК 37.02   Мірошник С. І., старший викладач кафедри філологічних, суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", кандидат педагогічних наук;   Жуленко А. О., учениця 11-А класу Білоцерківського навчально-виховного об’єднання  "Перша Білоцерківська гімназія – школа І ступеня" Білоцерківської міської ради   Формування цінностей старшокласників засобами сучасної української підліткової літератури   У статті на прикладі …