Return to Випуск №1(34), 2018 р.

Зміст

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Палкін В.А. Формирование личности ребенка в условиях перехода к четвертой промышленной революции

 

Розділ 2. Педагогічна наука

Ковальова С.В. Музикотерапія як ресурс збереження здоров’я та попередження синдрому «професійного вигорання» в педагогічних працівників

 

Розділ 3. Педагогічна практика

Хоботова Э.Б. Презентации на лекциях-визуализациях по химии

Бачинська Є. М. Підготовка директорів закладів  освіти до управлінської діяльності в системі післядипломної освіти

 

Розділ 4. Методика, досвід

Александрова Н. М., Сгадова В. В. Результати експериментального дослідження ефективності  впровадження методики формування управлінської культури  студентів – майбутніх викладачів економіки

Швець О. В. Розвиток у майбутніх фахівців дошкільної освіти стійкої потреби до використання поетичних творів у процесі художньо-мовленнєвої діяльності в педагогічній практиці

Панова С.О. Основні поняття евристичного навчання математики  (методичний аспект)

Осадчий І. Г., Шевченко А. М.,  Дишлева І. М. Психолого-педагогічні аспекти готовності педагогічних працівників до інноваційної освітньої діяльності в умовах реалізації проекту  Державного стандарту початкової загальної освіти

Коростіль Л.А. Покоління Z: пошук способів педагогічної взаємодії

 

Розділ 6. Історія освіти

Козинець О.Д. Етапи управління розвитком шкіл передового досвіду в системі  вітчизняної медичної освіти другої половини ХХ – початку ХХІ століть

Плівачук К.В. Історія розвитку жіночої освіти на Сквирщині  в кінці ХІХ – на  початку ХХ століть

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5135