Return to Випуск №1(34), 2018 р.

Розділ 4. Методика, досвід

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5143

Александрова Н. М., Сгадова В. В. Результати експериментального дослідження ефективності впровадження методики формування управлінської культури студентів – майбутніх викладачів економіки

 ,УДК 378.147:33 Александрова Н. М., доцент кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації  Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кандидат педагогічних наук;   Сгадова В. В. професор кафедри педагогіки та психології Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кандидат педагогічних наук, професор   Результати експериментального дослідження ефективності впровадження методики формування …

Швець О. В. Розвиток у майбутніх фахівців дошкільної освіти стійкої потреби до використання поетичних творів у процесі художньо-мовленнєвої діяльності в педагогічній практиці

Швець О. В., асистент кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка   Рецензент: Бенера В. Є., професор кафедри педагогіки вищої школи Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, доктор педагогічних наук, професор     Розвиток у майбутніх фахівців дошкільної освіти стійкої потреби до використання поетичних творів у процесі художньо-мовленнєвої діяльності в педагогічній …

Панова С.О. Основні поняття евристичного навчання математики (методичний аспект)

Панова С.О., старший викладач кафедри математики та методики навчання математики Бердянського державного педагогічного університету, кандидат педагогічних наук   Основні поняття евристичного навчання математики (методичний аспект)   У статті розкрито зміст основних понять евристичного навчання математики, представлено методику його засвоєння у фаховій підготовці майбутніх учителів математики. Ключові слова: евристики, евристичне навчання математики, методика, фахова підготовка вчителів математики.   …

Осадчий І. Г., Шевченко А. М., Дишлева І. М. Психолого-педагогічні аспекти готовності педагогічних працівників до інноваційної освітньої діяльності в умовах реалізації проекту Державного стандарту початкової загальної освіти

Осадчий І. Г., ректор Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти»,  доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник; Шевченко А. М., старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти    Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти», кандидат психологічних наук; Дишлева І. М., доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти Комунального вищого …

Коростіль Л.А. Покоління Z: пошук способів педагогічної взаємодії

Коростіль Л. А., доцент кафедри теорії і методики змісту освіти Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент   Рецензент: Панченко С.М., доцент кафедри психології Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кандидат психологічних наук, доцент    Покоління Z: пошук способів педагогічної взаємодії   У статті розкрито сутність поняття «покоління Z» та характерні ознаки сучасного …