Return to Випуск №2(20), 2013 р.

Розділ 5. Освіта за кордоном

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=516

Чирва А. С. Інтернаціоналізація змісту освіти в університетах Канади

УДК 378.4.014.25 (71) Чирва А. С., старший викладач кафедри іноземних мов Сумського національного аграрного університету, кандидат педагогічних наук   Інтернаціоналізація змісту освіти в університетах Канади   У статті здійснено аналіз сучасних наукових підходів до інтернаціоналізації змісту вищої освіти. Розкрито сутність інституційних стратегій ІЗВО в університетах Канади. Представлено виміри процесу інтернаціоналізації та задіяні суб’єкти. Визначено способи …