Return to Випуск №3(36), 2018 р.

Розділ “Історія освіти”

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5391

Бондар В.І., Гладуш В.А. Лікарсько-педагогічна діяльність професора Іллі Мусійовича Левінсона

Бондар В.І., дійсний член НАПН України,  доктор педагогічних наук, професор; Гладуш В.А., перший проректор –  проректор з науково-педагогічної  та навчальної роботи Державного вищого навчального закладу "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України,  доктор педагогічних наук, професор   Лікарсько-педагогічна діяльність професора Іллі Мусійовича Левінсона   У статті висвітлено недостатньо відомі питання історії спеціальної педагогіки, зокрема персонального …

Плівачук  К.В. Навчальні заклади Сквирського повіту ХІХ – початку ХХ століть

Плівачук  К.В., доцент кафедри  суспільно- гуманітарної освіти Комунального  навчального закладу Київської обласної ради " Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів ", кандидат педагогічних  наук, доцент, заслужений учитель України   Навчальні заклади Сквирського повіту ХІХ – початку ХХ століть У статті розглянуто  історію навчальних закладів Сквирського повіту, де в пореформені роки масово запроваджувалося шкільництво. Суспільно-політичний …