Print this Сторінка

Розділ “Освіта: стратегія, політика, право”

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5393

Панченко Т. Л., Заплатинська А. Б. Раннє втручання як система комплексної допомоги дітям раннього та дошкільного віку

Панченко Т. Л., завідувач кафедри педагогіки і психології початкової освіти з методиками навчання КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж», кандидат психологічних наук; Заплатинська А. Б., завідувач кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університет ім. М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук   Раннє втручання як система комплексної допомоги дітям раннього та дошкільного віку   …

View page »

Палкин В.А. О способах развития образования в условиях информационной цивилизации

Палкин В.А., доцент кафедры педагогики, психологии и менеджмента     образования Коммунального высшего учебного заведения Киевского областного совета «Киевский областной институт последипломного образования педагогических кадров»   О способах развития образования в условиях информационной цивилизации В статье рассмотрено влияние промышленных революций на развитие   системы образования. В условиях формирования буржуазного строя революция в образовании не только предшествовала Первой промышленной революции, …

View page »