Return to Випуск №3(36), 2018 р.

Розділ “Освіта: стратегія, політика, право”

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5393

Панченко Т. Л., Заплатинська А. Б. Раннє втручання як система комплексної допомоги дітям раннього та дошкільного віку

Панченко Т. Л., завідувач кафедри педагогіки і психології початкової освіти з методиками навчання КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж», кандидат психологічних наук; Заплатинська А. Б., завідувач кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університет ім. М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук   Раннє втручання як система комплексної допомоги дітям раннього та дошкільного віку   …

Палкин В.А. О способах развития образования в условиях информационной цивилизации

Палкин В.А., доцент кафедры педагогики, психологии и менеджмента     образования Коммунального высшего учебного заведения Киевского областного совета «Киевский областной институт последипломного образования педагогических кадров»   О способах развития образования в условиях информационной цивилизации В статье рассмотрено влияние промышленных революций на развитие   системы образования. В условиях формирования буржуазного строя революция в образовании не только предшествовала Первой промышленной революции, …

Gubash Oksana. The System of Advanced Teacher Training in Ukraine: Retrospective, Structural and Content Analysis

Gubash Oksana, Senior Lecturer at Borys Grinchenko Kyiv University   The System of Advanced Teacher Training in Ukraine: Retrospective, Structural and Content Analysis   The article deals with the analysis of the system of advanced teacher training for in-service teachers in Ukraine. The issue is important as the education system of the country, including the advanced …