Return to Випуск №2(38), 2019 р.

Розділ “Педагогічна наука”

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5651

Половіна О.А., Кондратець І.В. Нові підходи до формування художньо-практичної компетентності майбутніх вихователів

Половіна О.А.,  доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент; Кондратець І.В.,   старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук   Рецензент: Бєлєнька Г. В., завідувач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор   Нові підходи до формування …

Волинець К. І., Волинець Ю. О., Стаднік Н.В. Теоретичні засади наступності дошкільної і початкової освіти як проблема сучасної освіти

Волинець К. І., професор кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент; Волинець Ю. О., старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук; Стаднік Н.В.,   доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук   Теоретичні засади наступності дошкільної і …

Прокопчук В. Ю. Формування професійно-особистісної ідентичності майбутніх фахівців сестринської справи в контексті педагогічного експерименту

УДК 377:61                              Прокопчук В. Ю., здобувач кафедри суспільних дисциплін Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне)   Рецензент: Залужна А. Є., доктор філософських наук, професор кафедри філософії Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування   Формування професійно–особистісної ідентичності майбутніх фахівців сестринської справи в педагогічному експерименті У статті розглянуто та охарактеризовано методику реалізації організаційно-педагогічних …

Pozdnyakova Elena. Modeling of educational systems of educational and rehabilitation institutions as a pedagogical problem

UDC 376-056.24/.36-044.337   Pozdnyakova Elena, First Vice-Rector, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Special Pedagogy and Special Psychology of the Municipal Higher Educational Institution ‘Khortytsya National Training and Rehabilitation Academy’of Zaporizhzhya Regional Council     Modeling of educational systems of educational and rehabilitation institutions as a pedagogical problem    The …

Шахрай В. М. Готовність вчителя як важлива педагогічна умова формування цінності життя в підлітків

37.062 : 316.752 Шахрай В. М., завідувач лабораторії виховання в сім’ї та закладах інтернатного типу Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, доцент     Готовність вчителя як важлива педагогічна умова формування цінності життя в підлітків   У статті наголошено на необхідності формування цінності життя в підлітків в сучасній соціокультурній ситуації. Зазначено, що однією …

Волинець Ю. О., Стаднік Н. В. Організація експериментально-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку на основі взаємодії фахівців закладів дошкільної освіти з батьками

Волинець Ю. О., старший викладач кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук; Стаднік Н. В., доцент кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук   Організація експериментально-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку на основі взаємодії фахівців закладів дошкільної освіти з батьками   У статті розкрито й теоретично обґрунтовано проблему організації експериментально-дослідницької діяльності дітей дошкільного …

Планідіна О. М. Сутнісний зміст морально-етичного концепту “доброта” та передумови формування почуття доброти в дітей старшого дошкільного віку

Планідіна О. М., магістрантка VІ курсу спеціальності "Дошкільна освіта" Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка   Рецензент: Кондратець І. В., старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук   Сутнісний зміст морально-етичного концепту "доброта" та передумови формування почуття доброти в дітей старшого дошкільного віку   У статті розкрито сутність морально-етичного …

Пуйо О.І. До проблеми формування ціннісних орієнтацій дітей старшого дошкільного віку засобами рухливої гри в закладах дошкільної освіти

УДК373.2.015.31:796.11 Пуйо О. І.,  аспірант кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, викладач кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Тернопільського обласного комунального педагогічного інституту післядипломної освіти   Рецензент: Бєлєнька Г. В., завідувач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Б. Грінченка, доктор педагогічних наук, професор   До проблеми формування ціннісних орієнтацій …

Коптіла Ю.М. Розвиток творчої особистості учня в сучасному освітньому просторі закладу загальної середньої освіти

Коптіла Ю.М., методист відділу моніторингу якості освіти Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів"   Рецензент: Дубровіна І. В., доцент кафедри педагогічної творчості Інституту неперервної освіти Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, кандидат педагогічних наук     Розвиток творчої особистості учня в сучасному освітньому просторі закладу загальної середньої освіти   У статті розкрито …