Return to Випуск №3(39), 2019 р.

Розділ “Освіта за кордоном, історія освіти”

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5886

Бєлєнька Г. В., Шинкар Т. Ю. Дошкільна освіта України в 30-ті роки ХХ століття: зразкова дошкільна установа як центр методичної роботи

Бєлєнька Г. В., завідувач кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор; Шинкар Т. Ю.,  викладач кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка   Дошкільна освіта України в 30-ті роки ХХ століття: зразкова дошкільна установа як центр методичної роботи   На основі аналізу педагогічного досвіду, наукової літератури й архівних джерел у статті розкрито особливості організації …