Return to Розділ 3. Педагогічна практика

Федорченко Н.М., Примаченко О.Є. Реалізація ідей національного виховання Софії Русової в діяльності дошкільного навчального закладу

Федорченко Н.М.,

завідувач дошкільного навчального закладу №8 "Теремок", м. Славутича (Київська область);

Примаченко О.Є.

вихователь дошкільного навчального закладу №8 "Теремок", м. Славутича (Київська область), вихователь-методист

 

Реалізація ідей національного виховання Софії Русової в діяльності  дошкільного навчального закладу

 

Розкрито досвід упровадження ідей Софії Русової про національне виховання в роботі колективу дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №8 "Теремок" м. Славутича Київської області.

Ключові слова: педагогічні ідеї Софії Русової, дошкільне виховання, національне виховання, педагогічний досвід, вихователь, музейна педагогіка.

 

Постановка проблеми. Від 2008 року колектив дошкільного навчального закладу № 8 "Теремок" відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради Київської області втілює в життя педагогічні погляди великої просвітительки, основоположника українського дошкілля – Софії Федорівни Русової, працюючи над науково-методичною проблемою "Упровадження педагогічної концепції Софії Русової в освітньо-виховний процес сучасного дошкільного навчального закладу". Основними завданнями колективу є забезпечення всебічного гармонійного розвитку особистості  дитини, формування основ громадянської свідомості, активної життєвої позиції, розвиток патріотизму, любові до свого народу, до України. Ці почуття актуальні в усі часи, а надто – в такий непростий період розвитку, який переживає Україна нині.

Ідею українського дитячого садка Софія Русова розкривала на основі аналізу здобутків і проблем європейської і світової педагогічної думки. Саме тому у працях С.Ф.Русової  представлено змістовний, ґрунтовний науковий  аналіз наявних праць із проблеми та визначено основні принципи побудови національної школи і дошкільного навчального закладу [3; 4]. Такий підхід забезпечує повноцінний розвиток дитини як особистості, сприяє розбудові національної системи освіти та є актуальним і в сучасності, адже перед сучасним вихователем дошкільного навчального закладу нині постає питання: у який спосіб варто прилучати особистість до спадщини свого народу?

Виклад основного матеріалу. Проаналізувавши досвід С.Ф.Русової щодо творення національної системи виховання і навчання дітей дошкільного віку, дійшли думки, що в основі виховної системи педагога – ідея формування у дітей національної свідомості та самосвідомості, самоповаги й гідності. На думку С.В.Русової,  прагнення народу створити свою національну систему виховання – "це є глибоке змагання кожного народу знайти себе як відокремлену частину людства і свідомо зрозуміти своє місце серед людності всього світу, свою національну роль у світовому культурному русі і працювати для збагачення її скарбів" [3, с. 4]. У вихованні дитини, зазначала педагог, потрібно враховувати психологію, світогляд тієї нації, представником якої вона є: “Національне виховання є певний ґрунт у справі зміцнення моральних сил дитини і оновлення відродження душі народу” [3, с. 4]. Власне, ці положення стали основою системи виховної роботи в дошкільному навчальному закладі.

Метою діяльності педагогічного колективу є створення умов для формування особистості маленького громадянина України; допомога дітям в усвідомленні  краси, величі та могутності своєї Вітчизни засобами народознавства та народної педагогіки; формування поваги до рідної мови.

Відповідно до визначеної мети обґрунтовано такі завдання:

 1. Вивчити та впровадити у навчально-виховний процес педагогічну концепцію національної освіти Софії Русової, основні положення Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Кодексу етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного управління, розробленого Славутицькою територіальною громадою.
 2. Методично обґрунтувати необхідні соціальні, етнічні, психолого-педагогічні умови та створити осередок української світлиці "Скарбниця рідного краю" з метою формування духовності, основ національної культури, мовленнєвого спілкування учасників навчально-виховного процесу.
 3. Розробити та втілити у практику роботи тематичні парціальні програми, авторський інтеграційний творчий проект.
 4. Реалізувати в навчально-виховному процесі принципи особистісного навчання, розвивального навчання, застосовувати інтегровані методи навчання, творчу діяльність, а саме: краєзнавчу та гурткову роботу, методи музейної педагогіки, психолого-педагогічне проектування.

Отже, педагогічний колектив закладу працює над реалізацією зазначених завдань, тобто над проблемою формування національної свідомості маленького українця, його духовності, що ґрунтується на положенні праць Софії Русової, зокрема і на думці про те, що "…тільки тоді виховання буде дієвим, коли базуватиметься на національному ґрунті…" [3]. Адже “…дитячий садок – це перша найрідніша школа для дитини, національна школа, в якій пробуджується її національна і громадянська свідомість. Кожна учителька дошкільного закладу має це добре пам’ятати, вносити в своє виховання найбільш національно-патріотичного елементу” [4, с. 23].

Нині вже маємо певні результати цієї роботи Так, працівники колективу постійно беруть активну участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях у містах Ніжині та Чернігові, на яких обговорюються питання з реалізації концепції національної освіти Софії Русової в сучасній українській освіті, регіональній науково-практичній конференції у Центрі Софії Русової смт Ріпки Чернігівської області.

Вагому науково-методичну допомогу педагогам надає О.В.Коваленко,  доцент кафедри методики і технологій дошкільної освіти педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук.

У контексті зазначеної діяльності налагоджено співпрацю з ДНЗ № 13 Освітньо-виховного центру Софії Русової міста Ніжина, ШДС імені Софії Русової міста Києва, Центром педагогічної спадщини Софії Русової Ріпкинської гімназії Чернігівської області.

Педагогами нашого закладу реалізовано українознавчий інтеграційний творчий проект "Ми – українці", мета якого – ознайомлення дітей і батьків з українським народознавством. Адже національне відродження України С.Ф.Русова органічно пов’язувала з розвитком рідної мови, побудовою національної системи виховання на всіх її ланках: у дитячому садку, сім’ї, школі. З урахуванням ідей педагога було  виокремлено такі напрями практичної реалізації проекту:

 • лабораторія українознавчих дошкільних наук;
 • криниця знань маленьких українців;
 • садок – родині про Україну.

До роботи за кожним із напрямів проекту залучаються і педагоги, і діти, і батьки, і громадськість. Вважаємо, що впровадження проекту забезпе­чує високий рівень знань, умінь та на­вичок  дошкільників, необхідних для подальшого нав­чання у школі, якісне виконання нового Базо­вого компонента дошкільної освіти Ук­раїни.

Стало традиційним проведення постійно діючого семінару-практикуму "Українське народознавство – найвища засада духовного розвитку дитини"; педагогічних читань, під час яких педагоги закладу ознайомлюються із працями видатної української просвітительки і громадської діячки Софії Федорівни  Русової, у яких відображено теоретико-методологічні основи української національної дошкільної освіти і національного дошкільного виховання.

Новітні досягнення  психолого-педагогічних наук, інноваційні методики та технології дошкільної освіти, авторські знахідки  демонструються педагогами на майстер-класах. 

У дошкільному навчальному закладі створено творчу групу педагогів "Україночка", педагоги якої працюють над розробленням змісту освіти, спрямованого на розвиток і виховання активних, національно свідомих громадян. 

Під час низки засідань міських методичних об’єднань також розкривається сутність педагогічної концепції Софії Русової – "Використання педагогічних ідей Софії Русової під час формування сенсомоторних здібностей дітей на сучасному етапі": (2012), "Шляхами Софії Русової" (2012), "Розвиток творчих здібностей дітей за педагогічними ідеями Софії Русової" (2013) тощо.

У системі проводяться заходи, присвячені видатному педагогу Софії Федорівні Русовій:  українознавчі свята, що сприяють залученню дітей до невичерпного народного виховного джерела; тематичні дні, дні українознавства, під час яких педагоги організовують навчально-виховну діяльність на народознавчому матеріалі: бесіди, читання дитячої художньої літератури; екскурсії; дні відкритих дверей; клуби зустрічей; розваги, дозвілля; виставки, ярмарки, вечорниці; концерти народних українських пісень; вивчення віршів, прислів’їв та приказок; читання легенд; ігри-драматизації; родинні свята.                           

У вікових групах створено українознавчі осередки "Моя країна –Україна", у яких зібрано українську символіку, іграшки, альбоми, вишиванки, посуд тощо.

З метою забезпечення потреб малюків у творчій самореалізації, здобутті додаткових знань, набутті вмінь і навичок, інтелектуальному і духовному розвитку здійснюємо гурткову роботу. Робота гуртків організовується за інтересами дітей. На заняттях гуртків "Театральні сходинки", "Флористика", "Школа м’яча", "Моя маленька Батьківщина" малюки мають змогу розвивати творчі здібності, а досвідчені педагоги – виявляти обдарування дошкільників. Педагоги дошкільного навчального закладу переконані, що правильно організована гурткова робота дає добрий результат – дітвора зростає творчою, емоційно-чутливою, активною, здатною до самовдосконалення.

Особливого значення Софія Русова надавала змісту  краєзнавчої роботи. Адже від того, що є об’єктом пізнання, безпосередньо залежить виховання особистості. І якщо об’єктами пізнання стануть національно-своєрідні явища, то навчання і виховання матимуть національний характер. Педагог стверджувала, що зміст краєзнавчої роботи має базуватися на вивченні історії, географії, природи рідного краю [3]. Відповідно до цього, у дошкільному навчальному закладі широкого впроваджується краєзнавча робота: співпрацюємо із краєзнавчим музеєм міста Славутича, застосовуючи такі форми роботи, як екскурсії, бесіди вихователів з дітьми після екскурсії до музею, художню творчість (на основі вражень від екскурсії до музею) – створення вернісажів, галереї творчості. Ця робота спрямована на формування у дітей патріотичних почуттів, любові до малої батьківщини, рідного міста, друзів.

Міцним підґрунтям для виховання патріота, творчої особистості, свідомого громадянина свого міста вважаємо адаптовану програму "Моя маленька батьківщина" для дітей старшого дошкільного віку 5-6 років життя (укладач – вихователь Н.П.Ткачук). Адже,  за висловом  Софії  Русової, у  дітей  з  малих  літ  потрібно викликати  палку  любов  до  рідного  краю [3]. Працюючи за програмою, сприяємо засвоєнню  знань  про  рідний  край, розвиваємо мислення дітей, творчість, виховуємо  любов  до  рідного  міста,  формуємо доброзичливість,  дружелюбність,  повагу  до  рідних  людей,  бажання  дбати  про   добробут, вшановувати  започатковані   традиції  у рідному  місті,  повагу  до  минулого  й  сьогодення.

Кімната українознавства "Скарбниця рідного краю" дає можливість вихователям реалізовувати народознавчі пізнавальні завдання, оскільки  основна мета такої діяльності  – прилучення дітей до історії, культури, традицій, звичаїв українського народу, активізація пізнавальної діяльності дошкільників, збагачення їхньої емоційно-чуттєвої сфери, виховання любові до рідного краю, шанобливого ставлення до майстрів художньої творчості.

Широко впроваджуємо музейну педагогіку.  Міні-музеї в дошкільному навчальному закладі – це особливий розвивальний простір, створений з метою долучення дитини до світу мистецтва, розширення її культурного й національного світогляду, формування життєвої компетентності.  Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу приєднується до думки Софії Русової,  що міні-музеї здатні збагатити враженнями від нових, незнайомих предметів, які дитина ніколи не бачила й не могла бачити в повсякденному житті. Засобами музейної педагогіки в дошкільному закладі створюємо сприятливе   розвивально-ігрове середовище. Так, у кімнаті українознавства "Скарбниця рідного краю", методичному кабінеті та вікових групах завдяки творчості, майстерності педагогів, батьків і дітей  почали функціонувати міні-музеї, які мають значний потенціал для особистісно-орієнтованого всебічного розвитку наших вихованців: "Міні-музей імені Софії Русової", "Міні-музей історії закладу", "Міні-музей скульптури", міні-музеї "Світ книги", "Золотий, вусатий колосок", "Яйце-райце", "Від карети до ракети", "Україна вишивана", "Символи України", "М’ячик-стрибунець", "Бджілки трудівниці", "Скарби природи", "Веселі іграшки".

Вихованці закладу –  активні учасники загальноміських конкурсів, переможці загальноміського фестивалю "Таланти твої, Славутиче!", загальноміського конкурсу дитячих творчих робіт "Чарівний дивосвіт Славутича", Всеукраїнського фестивалю "Гармонія руху". 

Софія Русова зазначала, що хороший вихователь піклується  не тільки про умови життя дитини в садочку, але й про згуртування батьків у вихованні дітей дошкільного віку. Тому колектив ДНЗ  сприяє підвищенню ролі та авторитету сім’ї, батька, матері у вихованні дітей на кращих традиціях гуманності, доброти, взаємодопомоги, формуванню відчуття родини, збереженню кращих соціальних, культурно-мистецьких надбань Славутича. Засідання клубу "Турботливі батьки" проводимо з метою вирішення актуальних питань  розвитку та виховання дитини, які хвилюють одночасно й педагогів, і батьків; випуски родинної газети "А у нас в сім’ї ось так, а у вас?"  відображають яскраві події із життя родин, сімей; ведення рукописного журналу "Я виховую так" забезпечує розкриття досвіду виховання батьків; у художньому салоні сімейної творчості у формі виставки презентуються вироби із природного та інших матеріалів, виготовлених всією родинами; діалог-клуб слугує  обміну досвідом виховання; проведення родинних свят у дошкільному закладі створює атмосферу спільності інтересів батьків, дітей і педагогів, сприяє збагаченню, розширенню уявлень про виховання дітей, допомагає батькам зрозуміти зміст і завдання виховання. Цікавою формою роботи вважаємо виготовлення дерева роду "Наше родинне деревце". Цінним надбанням дошкільного закладу є узагальнені матеріали з досвіду роботи "Разом з татом і мамою" (вихователь С.В.Харченко), "Стежиною батьківської мудрості" (вихователь Н.П.Ткачук). Ці та інші форми роботи з батьками сприяють тісній співпраці, об’єднанню всіх членів родини, сім’ї.

Висновки. Отже, результатом роботи із впровадження основних положень доробку С.Ф.Русової щодо національного виховання дітей у дошкільному навчальному закладі вважаємо такі показники: згуртування творчого колективу – педагогів, дітей і батьків; розкриття індивідуальних здібностей кожного вихованця та педагога; гармонійний розвиток дітей; формування дошкільників як патріотів Вітчизни;  використання інноваційних технологій навчання й виховання; створення позитивного психологічного мікроклімату в колективі, демонстрація практичних умінь; упровадження музейної педагогіки, створення і впровадження тематичних парціальних програм, оформлення альбомів світлин; узагальнення матеріалів передового педагогічного досвіду, публікації у фахових виданнях; розроблення методичних матеріалів – конспектів інтегрованих занять, сценаріїв народознавчих свят з елементами театрально-ігрової діяльності, дидактичних ігор; роботу гуртків, започаткування та проведення традиційних  заходів, присвячених видатному педагогу Софії Федорівні Русовій, декад театралізованих вистав; діяльність кімнати українознавства "Скарбниця рідного краю", "Театральної студії"; співпрацю з колективами закладів, які працюють над втіленням зазначеної проблеми.

 

Список використаних джерел

 1. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності [Текст] // Дошкільне виховання. – 2003. –  № 2. – С. 3-8.
 2. Зайченко, І.В. Педагогічна концепція С.Ф.Русової / І.В.Зайченко. –   Деснянська правда, 2006. – 232 с.
 3. Русова, С.Ф. Нові методи дошкільного виховання / С.Ф.Русова. – Прага : Сіяч, 1927. – 112 с.
 4. Русова, С.Ф. Теорія і практика дошкільного виховання : вибрані твори / С.Ф.Русова. – К. : Либідь, 1997. – Т. 1. – 272 с.

 

Федорченко, Н.Н., Примаченко, Е.Е. Реализация идей национального воспитания Софии Руссовой у деятельности дошкольного учебного заведения

Раскрывается опыт внедрения идей Софии Руссовой о национальном дошкольном воспитании в работе коллектива дошкольного учебного заведения (ясел-сада) № 8 "Теремок" города Славутича Киевской области.

Ключевые слова: педагогические идеи Софии Руссовой, дошкольное воспитание, национальное воспитание, педагогический опыт, воспитатель, музейная педагогика.

 

Fedorchenko, N., Prymachenko, O. Implementing the Ideas of S.Rusova’s National Upbringing in Preschool Activity

The experience of application of S. Rusova’s pedagogical ideas as for the national preschool upbringing in the stuff work of  Slavutych Preschool is revealed in the article.

Key words: S. Rusova’s pedagogical ideas, preschool education, national upbringing, pedagogical experience, educator, museum pedagogic.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=600