Return to Х

ХИМЕРА Наталія Володимирівна

Химера Наталія Володимирівна закінчила Ярославський державний педагогічний інститут імені К.Д. Ушинського за спеціальністю «Вчитель російської мови і літератури» та Київський міжрегіональний педагогічний інститут удосконалення вчителів  імені Б. Грінченка за спеціальністю «Вчитель зарубіжна література».

Педагогічну діяльність розпочала у спеціалізованій загальноосвітній школі  І-ІІІ ступенів №9 м. Білої Церкви. З 1985 р. працювала викладачем зарубіжної та дитячої літератури, методики російської мови у Білоцерківському педагогічному училищі. У 1999 р. перейшла працювати у Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів на посаду завідуючої навчально-методичним кабінетом зарубіжної літератури, із 2001 р. – автор і керівник Обласної школи вчителя-майстра, яка створена для вчителів зарубіжної літератури.

 Н.В. Химера – здобувачка кафедри педагогічної майстерності Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України, працює над проблемою розвитку педагогічної майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі підвищення кваліфікації. Окремі питання дисертаційного дослідження викладено у публікаціях: "Педагогічна майстерність вчителів зарубіжної літератури як педагогічна проблема в системі підвищення  кваліфікації", "Сучасний стан викладання зарубіжної літератури в загальноосвітній школі та роль інститутів післядипломної освіти у розвитку педагогічної майстерності вчителя", "Шляхи оновлення змісту навчання вчителів зарубіжної літератури в міжкурсовий період", "Діалог культур у процесі вивчення зарубіжної літератури".

 Наталія Володимирівна є постійним дописувачем фахових часописів „Зарубіжна література”, „Всесвітня література в середніх навчальних закладах України”, автором низки публікацій:

1. Химера Н.В. Розвиток педагогічної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі безперервної освіти // Візитка. Травень 2001 року: Збірник з досвіду роботи інститутів післядипломної освіти / Укл. Єльнікова Б.В., Бондар О.А.- К.: ЦІППО АПН України, 2001. – С.32-33.

2. Химера Н.В., Репетій С.Т., Ружицький В.А. Програми інтегрованих курсів. Художня література ( зарубіжна література, музика, образотворче мистецтво 9-11 класи) // Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2001-2002 навчальному році / За ред. Н.І.Клокар. – Біла Церква, 2001.- С.203-220. 

3. Химера Н.В. Про підготовку учнів до Всеукраїнських олімпіад з основ наук (Зарубіжна література) // Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації і КОІПОПК. – 1999. – № 3. –  С. 43-44.

4. Химера Н.В. Нова програма стимулює викладання літератури як мистецтва слова// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2001.- №9.- С.4-5.

5.  Розвозчик П.І., Химера Н.В. Методичні рекомендації з вивчення у професійно-технічних і середніх закладах освіти основних положень Послання Президента України до Верховної Ради України " Україна: поступ у XXI століття. Стратегія екологічної та соціальної політики на 2000-2004 роки"// Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації і КОІПОПК.  – 2000.- №8 .- С.60-61.

6. Химера Н.В. Сучасний стан викладання зарубіжної літератури в загальноосвітній школі та роль інститутів післядипломної освіти у розвитку педагогічної майстерності вчителя // Актуальні проблеми науково-методичного забезпечення викладання зарубіжної літератури в навчальних закладах України. Збірник матеріалів конференції / За ред. Ю.І.Ковбасенка. – К.: КМІУВ імені Б.Грінченка, 2001.-С.208-216.                                               

7. Химера Н.В. Діалог культур у процесі вивчення зарубіжної літератури //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – №12. – С.2-3.

8. Матеріали проблемно-тематичних курсів “Нові підходи до викладання зарубіжної літератури”. Лютий 2002 року: Збірник з досвіду роботи вчителів зарубіжної літератури Київської області /  Укл. Химера Н.В., Дем'яненко 0.0.- Біла Церква: КОІПОПК, 2002. – 54с.

9. Система творчих завдань із зарубіжної літератури (5-11 класи): Методичний посібник. – Ч.1 / Укл Химера Н.В., Дем'яненко 0.0..- Біла Церква : КОІПОПК, 2002. – 119 с.

10. Химера Н.В. Київщина – духовна скарбниця словесного мистецтва // Світло.–2002.– №3.– С.94-98.

11. Химера Н.В. Сучасний урок зарубіжної літератури: Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003.– № 3.– С.42.

12. Химера Н.В., Дем'яненко 0.0. Підсумкові уроки року // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. –2003.– №4.– С. 49-56.

13. Химера Н.В. Викладання навчальних предметів у школах ІІ-ІІІ ступенів. Зарубіжна література // Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2004-2005 навчальному році / За ред. Н.І.Клокар. – Біла Церква, 2004.- С.31 –  47.

14. Химера Н.В. Педагогічна майстерність вчителів зарубіжної літератури як педагогічна проблема в системі підвищення  кваліфікації // Післядипломна освіта в Україні. – 2003. – №3. – С.93-97.

15. Химера Н.В. "Світова художня культура" ( Елективний курс для суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного профілів. 10 клас ) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004.– № 9.– С.51-54.

16. Химера Н.В. Гоголь і Україна. Рекомендації щодо святкування 200-річного ювілею з дня народження М.В. Гоголя // Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації і КОІПОПК. –  2007. –  №2.  – С. 43-47.

17. Химера Н.В. Сутність педагогічної майстерності вчителя зарубіжної літератури // Педагогіка і психологія. –  2007. – №3    – С. 18-26.

18.  Плани-конспекти. Методичні матеріали для уроків у 5 класі. / За заг. Ред. Н.І. Клокар. Упоряд. і керівник авторського колективу Н.В.Химера. – Біла Церква: КОІПОПК, 2005.– 146 с.

19. Електронний посібник „Зарубіжна література. 5 клас” / Авт. ідеї та упор. Н.В. Химера. – Біла Церква: КОІПОПК, 2006. – 12 с.+ (СD – диск).

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=745