Return to М

МАЛЮГА Олександр Сергійович

Олександр Сергійович Малюга – доцент кафедри теорії та практики перекладу Міжрегіональної академії управління персоналом, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: методика викладання англійської мови на старшому ступені навчання у вищій школі.

Олександр Сергійович є автором і співавтором таких публікацій:

1. Малюга О.С. До питання моделей читання іншомовного наукового тексту / Олександр Сергійович Малюга // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2006. – Вип. 99. – С. 261-266.

2. Малюга О.С. Методичні засади навчання магістрантів професійно орієнтованого читання наукових англомовних текстів / Олександр Сергійович Малюга // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія "Педагогіка та психологія". – 2006. – Вип. 11. – С. 44-56.

3. Малюга О.С. Використання інтерактивної моделі читання на старшому ступені навчання іноземної мови у вищій школі / Олександр Сергійович Малюга // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Педагогічні науки". – 2011. – № 10 (221). – С. 187-191.

4. Малюга О.С. Методичні рекомендації щодо навчання професійно орієнтованого читання студентів магістратури / Олександр Сергійович Малюга // Наукові записки. Серія "Філологічна". – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія". – 2011. – Вип. 19. – С. 382-386.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1005