Return to М

МАРТИНЮК Олена Володимирівна

Олена Володимирівна Мартинюк – аспірантка кафедри педагогіки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Коло наукових інтересів: професійна підготовка перекладачів в Україні та світі.

Олена Володимирівна є автором та співавтором таких публікацій:

1. Мартинюк О. Професійна підготовка перекладачів у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів / О. Мартинюк / Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / гол. ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2010. – Вип. 7. – 256 с.

2. Мартинюк О. Акредитація та сертифікація кваліфікацій магістрів перекладу у США та Європі в контексті інтеграційних процесів / О. Мартинюк / Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. "Педагогіка і психологія". – Ялта : РВВ КГУ, 2010. – Вип. 26. – Ч.3. – 260 с.

3. Мартинюк О. Особливості процесу формування перекладацької компетенції при підготовці фахівців із технічного перекладу (США) / О. Мартинюк / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки : реалії та перспективи : збірник наукових праць. Вип. 21 / за ред. П.В. Дмитренка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – 282 с.

4. Мартинюк О. Організація системи забезпечення та оцінювання якості вищої освіти у США та Європі / О. Мартинюк / Вища освіта України. – Додаток 4, том IV (16). Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". – 2009. – 576 с.

5. Мартинюк О. Зміст та особливості навчальних програм підготовки фахівців з технічного перекладу у вищій школі США / О. Мартинюк / Вісник Черкаського університету. Сер. "Педагогічні науки". – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – Вип. 137. – 187 с.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1014