Return to М

МАРТИНЮК Тетяна Сергіївна

158Тетяна Сергіївна Мартинюк – заступник директора з навчально-виховної роботи Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 Білоцерківської міської ради Київської області, учитель географії, учитель-методист.

Коло наукових інтересів: діяльнісний підхід у навчанні географії, упровадження інноваційних технологій у практику навчання, особливості навчання фізичної та соціально-економічної географії України.

Автор дисертаційного дослідження "Методика реалізації діяльнісного підходу у процесі навчання географії України учнів 8-9 класів" на здобуття наукового ступеня  кандидата педагогічних наук.

Т. С. Мартинюк – автор та співавтор значної кількості публікацій, зокрема таких:

  1. Мартинюк Т. С. Використання графіків для аналізу статистичного матеріалу в підручниках географії / Т. С. Мартинюк // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол. ; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2015. – Вип. 15. – С. 358–368.
  2. Мартинюк Т. С. Діяльнісний підхід до організації поточної перевірки та актуалізації знань учнів / Т. С. Мартинюк // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Випуск 19 (2-2015). – С. 26–31.
  3. Надтока О. Ф. Застосування діяльнісного підходу як одного з аспектів дослідження методики навчання географії / О. Ф. Надтока, Т. С. Мартинюк // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць. – Кривий Ріг : КДПУ, 2015.– Вип. 45. – С. 189–194.
  4. Мартинюк Т. С. Діяльнісний підхід як технологія опрацювання статей підручника / Т. С. Мартинюк, С. І. Сударікова // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. – К. : Педагогічна думка, 2014. – Випуск 14. – С. 390–396.
  5. Мартинюк Т. С. Діяльнісне спрямування уроків географії в моделі експерименту [Електронний ресурс] / Т. С. Мартинюк // Народна освіта. – 2010. – Випуск 1. – Режим доступу : http://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/10/statti/martinyk.htm.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1016