Return to М

МАСОЛ Людмила Михайлівна

Людмила Михайлівна Масол – провідний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання АПН України, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів Л.М.Масол – питання мистецької освіти, післядипломна освіта вчителів мистецьких дисциплін,  підготовка вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до поліхудожнього виховання учнів.

Л.М.Масол – автор значної кількості публікацій і видань, зокрема – монографії "Загальна мистецька освіта: теорія і практика".

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1020