Return to М

МЕЛЬНИК Надія Адамівна

Надія Адамівна Мельник –  завідувач кабінету координації методичної роботи, доцент кафедри управління освітою Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Коло наукових інтересів: упровадження інноваційних педагогічних технологій у діяльність методичних служб; технологічні аспекти фахової підготовки педагогічних працівників; проблеми профільного навчання учнів.

Надія Адамівна – автор низки публікацій, виданих упродовж останніх років:

1. Мельник Н.А. Модернізація системи науково-методичної роботи з педагогічними працівниками в освітніх округах / Н. Мельник // Науково-методичне забезпечення діяльності освітніх округів в умовах реформування освітньої галузі : тематичний збірник праць Всеукраїнської школи новаторства / за заг. редакцією Олійника В.В. – Рівне : ПП Лапсюк, 2012. – 268 с.

2. Мельник Н.А. Аналіз досліджень з управління освітою в умовах різних рівнів адміністративного поділу (устрою) / Н.Мельник // Нова педагогічна думка. – 2012. –  №4.

3. Мельник Н.А. Нові форми впровадження і поширення педагогічного досвіду як важлива умова створення інноваційного освітнього середовища / Н.Мельник // Педагогічний досвід як фактор оновлення змісту науково-методичної діяльності в установах і закладах освіти : вектори випереджувального розвитку : тематичний збірник праць Всеукраїнської школи новаторства / за заг. редакцією Олійника В.В. – Рівне : П.П. Лапсюк, 2012. – 208 с.

4. Мельник Н.А.      Інноваційні підходи до навчання дорослих в умовах післядипломної педагогічної освіти / Н. Мельник // Інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками в умовах компетентнісно зорієнтованої освіти : тематичний збірник праць Всеукраїнської школи новаторства / за заг. редакцією Олійника В.В. – Рівне : ПП Лапсюк, 2012. – 506 с.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1024