Return to М

МУРОВАНА Нонна Миколаївна

Нонна Миколаївна Мурована – заступник директора з навчально-методичної роботи Інституту післядипломної освіти Севастопольського міського гуманітарного університету, кандидат педагогічних наук, доцент.

Упродовж 2002-2007 років ґрунтовно досліджувала проблему педагогічного керування розвитком професійної компетентності вчителів музики у післядипломній освіті. З 2003 року навчалася в аспірантурі Університету менеджменту освіти НАПН України. Успішно захистила кандидатську дисертацію з означеної проблеми за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика управління освітою.

Від 2010 року працює над дослідженням проблеми управлінської культури керівника сучасного закладу освіти.

Нонна Миколаївна є автором 37 публікацій ("Аналіз стану педагогічного керівництва розвитком професій­ної компетентності вчителів музики в інститутах післядипломної педагогічної освіти", "Педагогічне керівництво розвитком професійної компетент­ності вчителів (з досвіду роботи Інституту післядипломної освіти Севастопольського міського гуманітарного університету)", "Теоретичні основи реалізації компетентністно орієнтованого навчального процесу підвищення кваліфікації вчителів в інститутах післядипломної педагогічної освіти" та інших) та  навчально-методичних посібників, серед яких – "Компетентність педагога як важлива умова його професійної діяльності"; "Педагогічне керівництво розвитком професійної компетентності вчителів музики в Інститутах післядипломної педагогічної освіти: теорія і практика"; "Актуальні питання теорії та методики музичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів".

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1031