Return to Н

НОВІКОВА Ганна Анатоліївна

Ганна Анатоліївна Новікова – доцент кафедри англійської філології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук.

Коло наукових інтересів – інтертекстуальність, біблійний інтертекст художнього твору, проблема духовності, розвиток духовного світу особистості.

Авторські публікації та видання за останні 5 років:

1. Нехаєнко Г. А. Роль біблійного інтертексту в романі Р. Іваничука "Журавлиний крик" / Г. А. Нехаєнко // Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. пр. – Вип.22. – Ч.2: Аспекти духовності української літератури. – К. : Акцент, 2005. – С. 404-411.

2. Нехаєнко Г. А. Інтертекстуальність в контексті проблеми духовності (на матеріалі роману Р. Іваничука "Мальви") / Г. А. Нехаєнко // Актуальні проблеми слов’янської філології: міжвуз. зб. наук. ст. – К.; Ніжин: ТОВ "Вид-во "Аспект-Поліграф", 2006. – Вип. ХІ: Лінгвістика і літературознавство. – Ч. ІІ. – С. 344- 348.

3. Нехаєнко Г. А. Інтертекстуальна взаємодія роману К. Мотрич "Ніч після сходу сонця" із Біблією / Г. А. Нехаєнко // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка: філол. науки. – 2006. – №1 (96). – С. 113-118.

4. Нехаєнко Г. А. Інтертекстуальний аспект духовної самотності апостола Томи в апокрифічному романі Р. Іваничука "Євангеліє від Томи" / Г. А. Нехаєнко // Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. пр. – Вип. 24. – Ч.1: Аспекти духовності української літератури. – К.: Акцент, 2006. – С. 511-519.

5. Нехаєнко Г. А. Способи передачі біблійного інтертексту в апокрифічному романі Р. Іваничука "Євангеліє від Томи" / Г. А. Нехаєнко // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка: філол. науки. – 2006. – №10. – C. 110-116.

6. Нехаєнко Г.А. Взаємодія елементів масової та елітарної літератури крізь призму біблійного інтертексту (на матеріалі романів В. Дрозда "Злий дух. Із житієм" та "Убивство за сто тисяч американських доларів") / Г. А. Нехаєнко // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. – К.; Ніжин: ТОВ "Вид-во "Аспект-Поліграф", 2007. – Вип. ХІV: Лінгвістика і літературознавство. – С. 123-130.

7. Новікова Г. А. Біблія як джерело ідей літературних пошуків у творчості В. Дрозда (на матеріалі оповідання "Іскаріот") / Г. А. Новікова //  Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка: філол. науки. – 2009. – №14 (177). – С. 112-118.

8. Новікова Г. А. Духовний потенціал творчості К. Мотрич крізь призму біблійного інтертексту / Г. А. Новікова // Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. праць. – Вип. 34. – Ч.2. – К.: Твім інтер, 2009. – С. 187-192.

9. Новікова Г. А., Пінчук Т. С. Українська література другої половини ХХ століття: біблійний інтертекст, проза В. Дрозда, Р. Іваничука, К. Мотрич: монографія / Г. А. Новікова, Т. С. Пінчук. – Луганськ: СПД Рєзніков В. С., 2009. – 160 с.

10. Новікова Г. А. Інтертекстуальність як об’єкт лінгвістичних досліджень / Г. А. Новікова // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка: філол. науки. – 2010. – № 3(190). – С. 31-37.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1035