Return to Автори

Н

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=244

НІКІТІНА Алла Василівна

Алла Василівна Нікітіна – професор кафедри української мови Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" (м. Старобільськ), доктор педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: лінгводидактика вищої й середньої школи, педагогічний дискурс учителя-словесника, риторика, лінгвістика тексту, лінгвістичний і лінгводидактичний аналіз тексту й дискурсу. А.В. Нікітіна – відома вчена, дослідник методичних проблем лінгвістики тексту, риторики, аналізу тексту …

НІКОЛАЄСКУ Інна Олександрівна

Інна Олександрівна Ніколаєску – докторант кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Навчально-наукового інституту педагогічної освіти соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Коло наукових інтересів: імідж сучасного педагога, професійна освіта, професійно-педагогічна самореалізація викладача, інформаційно-комунікаційні технології. Авторські публікації та видання за останні 5 років: Проектна діяльність сучасного педагога як засіб самореалізації в професійній …

НІКОЛАЙЧУК Наталія Михайлівна

Наталія Михайлівна Ніколайчук – аспірант кафедри педагогіки та гендерної рівності Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Коло наукових інтересів: підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності; мотивація у професійній діяльності вчителя математики. Наталія Михайлівна є автором таких публікацій: 1. Ніколайчук Н.М. Мотив як регулятор професійної діяльності вчителя / Н.М.Ніколайчук // Збірник наукових праць студентів та …

НАКОНЕЧНА Людмила Миколаївна

Людмила Миколаївна Наконечна – викладач кафедри освітніх та інформаційних технологій Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Коло наукових інтересів: електронні освітні ресурси, медіаосвіта в загальноосвітній і вищій школі. Людмила Миколаївна є автором і співавтором низки публікацій і видань: Петрова Л. Г. Інформаційні технології в освіті. Практикум :   навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Л.Г.Петрова, Л.М. …

НЕКРУТЕНКО Олена Борисівна

Олена Борисівна Некрутенко – доцент кафедри іноземних мов Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: загальна педагогіка та історія педагогіки, методика викладання англійської мови, психологія. Олена Борисівна є автором та співавтором таких публікацій і видань за останні 5 років: 1. Некрутенко О.Б. Виховання щасливої дитини в умовах свободи (досвід …

НЕСТОРУК Наталя Анатоліївна

Наталя Анатоліївна Несторук – асистент охорони праці і інженерної педагогіки Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії. Коло наукових інтересів Наталі Анатоліївни: методика проведення експериментальних досліджень; навчання майбутніх інженерів-педагогів проведенню експериментальних досліджень; формування компетентності майбутніх інженерів-педагогів. Н.А.Несторук має такі авторські публікації та видання: Несторук Н. А. Анализ государственной политики в области профессионального образования и требований заказчиков-работодателей электромеханической отрасли …

НИКОНЕНКО Юлія Владиславівна

Юлія Владиславівна Никоненко – доцент кафедри педагогіки та психології КОІПОПК, кандидат психологічних наук. Наукові уподобання: спеціаліст у галузі вікової та педагогічної психології, соціальної психології, психології особистості, психології розвитку. Юлія Владиславівна Никоненко є автором понад 30 наукових та науково-методичних праць з проблеми педагогічної та вікової психології, психології розвитку, психології особистості, соціальної психології, зокрема таких: Никоненко, Ю.В. …

НОВІКОВ Борис Володимирович

Новіков Борис Володимирович – доктор філософських наук, професор, заслужений працівник народної освіти, завідуючий кафедри філософії, декан факультету соціології Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Народився 22 квітня 1948 року в селі Веприки Фастівського району на Київщині. У 1975 році закінчив філософський факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Автор більше 300 публікацій і видань, …

НОВІКОВА Ганна Анатоліївна

Ганна Анатоліївна Новікова – доцент кафедри англійської філології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук. Коло наукових інтересів – інтертекстуальність, біблійний інтертекст художнього твору, проблема духовності, розвиток духовного світу особистості. Авторські публікації та видання за останні 5 років: 1. Нехаєнко Г. А. Роль біблійного інтертексту в романі Р. Іваничука "Журавлиний крик" / Г. А. …

НОВИКОВА Надія Валентинівна

Надія Валентинівна Новикова – аспірантка кафедри методики музичного виховання, співів та хорового диригування Інституту мистецтв Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. У 2004 році закінчила магістратуру Інституту мистецтв Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова  за спеціальністю "Музична педагогіка та виховання" та отримала кваліфікацію "Викладач фортепіано, вчитель музики та художньої культури". З вересня 2004 року працює вчителем музики …