Return to Н

НІКІТІНА Алла Василівна

125Алла Василівна Нікітіна – професор кафедри української мови Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" (м. Старобільськ), доктор педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: лінгводидактика вищої й середньої школи, педагогічний дискурс учителя-словесника, риторика, лінгвістика тексту, лінгвістичний і лінгводидактичний аналіз тексту й дискурсу.

А.В. Нікітіна – відома вчена, дослідник методичних проблем лінгвістики тексту, риторики, аналізу тексту й педагогічного дискурсу, член авторських колективів концепцій когнітивної й комунікативної методик навчання української мови, концепції профільного навчання, навчальних програм з риторики для студентів, програми профільного навчання української мови для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, серії підручників і посібників (практикумів тощо) з методики навчання української мови, лінгвістики тексту й риторики для студентів-філологів, підручників і посібників з української мови для учнів, методичних посібників для вчителів-словесників.

Алла Василівна – автор понад 140 публікацій, зокрема монографії "Педагогічний дискурс учителя-словесника" (2013), співавтор таких праць: "Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах" (2009), "Словник-довідник з української лінгводидактики" (2003, 2015), "Повторюймо українську" (5 кл., 2001; 6 кл., 2006), "Практикум з лінгвістики тексту" (2011), "Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах" (2011), " Практикум з публічного мовлення" (2011) та інших.

Нагороджена відзнакою "Відмінник освіти України".

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3699