Return to Н

НОВИКОВА Надія Валентинівна

Надія Валентинівна Новикова – аспірантка кафедри методики музичного виховання, співів та хорового диригування Інституту мистецтв Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

У 2004 році закінчила магістратуру Інституту мистецтв Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова  за спеціальністю "Музична педагогіка та виховання" та отримала кваліфікацію "Викладач фортепіано, вчитель музики та художньої культури".

З вересня 2004 року працює вчителем музики та  художньої культури в Бучанській загальноосвітній школі I-III ступенів №4  (Київська область).

Н.В.Новикова – переможець ІІІ етапу  Всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2009"  в номінації "Музика", лауреат (ІІІ премія) ІV Міжнародного конкурсу "Учитель музики ХХІ століття" імені Д.Б.Кабалевського (Магнітогорськ-Москва, 17-18 жовтня 2009 року), заслужений учитель України.

Надія Валентинівна є автором  низки публікацій, присвячених проблемі впровадження мультимедійних технологій у систему загальної середньої (музичної) освіти:

1. Використання мультимедійних засобів довідниково-інформаційного призначення (електронні енциклопедії) на уроках музики // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України; Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова; укл. Л.Л.Макаренко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – 295с. – (Серія педагогічні та історичні науки). – Випуск LXXVII (77). – С.170-176;

2. Діагностика рівня сформованості пізнавального інтересу підлітків на уроках музики // Теорія і методика мистецької освіти: Збірник наукових праць / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Гуманістичні орієнтири мистецької освіти", 22-24 квітня 2009 року. – Вип.7 (12). – К.: НПУ, 2009. – С.207-211;

3. Проблема формування пізнавальних інтересів школярів в умовах сучасної освіти // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: Зб.матеріалів ХІ Всеукр. наук.-практ. конф.; Київ, 14-16 травня 2008 р.; У 4-х т. / Редкол.: Тимошенко І.І. (відп. ред.) та ін. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – Т.2. – С.46-48;

4. Мультимедійні засоби навчання на уроках музики в 5-8 класах загальноосвітньої школи// Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб.матеріалів VІ мистецько-педагогічних читань пам’яті професора О.П.Рудницької. – Чернівці: Зелена Буковина, 2010. – С. 303-304;

5. Інтернет-технології та їх використання в системі шкільної музичної освіти // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття. – У 2 ч. – Ч.2: матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 22-23 квітня 2010 р. / Харк. держ. акад. культури; [ред.кол.В.М.Шейко та ін.]. – Х.: ХДАК, 2010. – С.29;

6. Вічна історія кохання (розробка уроку музичного мистецтва у 8-му класі) // Мистецтво і освіта. – 2010. – №2. – С.39-41.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1037