Return to Н

НІКОЛАЙЧУК Наталія Михайлівна

Наталія Михайлівна Ніколайчук – аспірант кафедри педагогіки та гендерної рівності Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Коло наукових інтересів: підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності; мотивація у професійній діяльності вчителя математики.

Наталія Михайлівна є автором таких публікацій:

1. Ніколайчук Н.М. Мотив як регулятор професійної діяльності вчителя / Н.М.Ніколайчук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів факультету психології Кам’янець-Подільського національного університету. –2008. – Вип. 1. – С. 84-89.

2. Ніколайчук Н. М. Теоретичні аспекти управління мотивацією / Н.М.Ніколайчук // Педагогічна освіта : теорія і практика : збірник наукових праць. –  Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2010. – Вип. 6. – С 43-48.

3. Ніколайчук Н.М. Формування професійної мотивації студентів як складова професійної підготовки майбутніх вчителів / Н.М.Ніколайчук // Проблеми та перспективи науки в умовах глобалізації : матеріали VІ Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – Ч.I. Педагогіка, психологія, суспільствознавство, мовознавство. – С. 12-13.

4. Ніколайчук Н.М. Проблеми забезпечення наступності у формуванні навчально-пізнавальної та професійної діяльності майбутніх педагогів /  Н.М.Ніколайчук // Управління в освіті : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конференції, 14-16 квітня 2011 р., Львів / відп. ред. Л.Д.Кизименко. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 220-222.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1039