Return to Н

НЕСТОРУК Наталя Анатоліївна

Наталя Анатоліївна Несторук – асистент охорони праці і інженерної педагогіки Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії.

Коло наукових інтересів Наталі Анатоліївни: методика проведення експериментальних досліджень; навчання майбутніх інженерів-педагогів проведенню експериментальних досліджень; формування компетентності майбутніх інженерів-педагогів.

Н.А.Несторук має такі авторські публікації та видання:

  1. Несторук Н. А. Анализ государственной политики в области профессионального образования и требований заказчиков-работодателей электромеханической отрасли / Н.А. Несторук // Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів : тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – C. 121-124.
  2. Несторук Н. А. Аспекти навчання майбутніх інженерів-педагогів проведенню експериментальних досліджень / Н.А. Несторук // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 13 (66). – C. 136-141.
  3. Несторук Н. А. Дослідження в області методики проведення експериментальних досліджень / Н.А. Несторук // Гуманізація навчально-виховного процесу : наук.-метод. зб. – Слов’янськ : СДПУ, 2009. – Вип. № 36. – C. 125-129.
  4. Несторук Н. А. Мета та зміст навчання студентів-електромеханіків проведенню експериментальних досліджень / Н.А. Несторук // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького : збірник наук. праць. – Черкаси, 2012. – Вип. № 3 (216). – С. 79-82.
  5. Несторук Н. А. Методична компетентність майбутніх інженерів-педагогів / Н.А. Несторук // Мультинаукові дослідження як тренд розвитку сучасної науки : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : ЦНП, 2013 – С. 47-49.
  6. Несторук Н. А. Роль методичної підготовки інженерів-педагогів при проведенні експериментальних досліджень у процесі вивчення технічних дисциплін / Н.А. Несторук // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького : збірник наук. праць. – Черкаси, 2013. – Вип. № 6 (259). – С. 69-74.
  7. Несторук Н. А. Структура діяльності інженерів-педагогів у процесі проведення експериментальних досліджень / Н.А. Несторук // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького : збірник наук. праць. – Черкаси, 2013. – Вип. № 15 (268). – С. 84-90.
  8. Несторук Н. А. Технологии совершенствования обучения студентов электромеханических специальностей проведению экспериментальных исследований / Н.А. Несторук // Современные проблемы многоуровневого образования : материалы Международного научно-методического симпозиума. – Ростов-на-Дону : Издательский центр ДГТУ, 2011. – C. 55-62.
  9. Несторук Н. А. Формування компетентності фахівців за рахунок удосконалення експериментальних досліджень в процесі навчання / Н.А. Несторук // Качество технологий – качество жизни : тезисы докладов V Международной научно-практической конференции. – Болгария; Харьков : УИПА, 2012. – С. 87-89.
  10. Несторук Н. А. Формування методичної компетентності студентів інженерно-педагогічних спеціальностей засобами експериментальної діяльності / Н.А. Несторук // Вища школа : інтеграція і співробітництво освітніх систем : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2013. – С. 81-83.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1452