Return to Р

РІБЦУН Юлія Валентинівна

Юлія Валентинівна Рібцун, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії логопедії Інституту спеціальної педагогіки АПН України, вчитель-логопед, учитель-дефектолог, психолог-психотерапевт.

Коло наукових інтересів – діагностика та корекція фонетико-фонематичного недорозвитку мовлення у дошкільників, загального недорозвитку мовлення у дітей, починаючи з молодшого дошкільного віку; логопедична та психотерапевтична робота із заїкуватими та дітьми з ринолалією; розроблення багатоваріативних ігор з мовленнєвими завданнями, посібників з розвитку мовлення дошкільників різних вікових груп.

Найвагомішими публікаціями за останні п’ять років є:

1. Пат. 44366 Україна, МПК: А 61 Н 1/00 А 61 М 21/00. Спосіб відновлення вимовної функції у дошкільнят з порушеннями фонетико-фонематичної сторони мовлення / Ю. В. Рібцун. – № u200908240; заявл. 04.08.2009; опубл. 25.09.2009, Бюл. № 18.

2. Рибцун Ю. В. Дифференциальная диагностика когнитивного развития детей четвертого года жизни с общим недоразвитием речи / Ю. В. Рибцун // Личность в едином образовательном пространстве: организация, содержание и технологии освоения : коллективная монография / науч. ред. К. Л. Крутий, А. И. Павленко, В. В. Пашков. – Запорожье : ООО «Липс ЛТД», 2011. – С. 404–423.

3. Рибцун Ю. В. Создание программ для воспитателей логопедических групп как условие повышения качества специального образования дошкольников [Электронный ресурс] / Юлия Валентиновна Рибцун // Формирование личности ребенка с особыми потребностями в условиях меняющегося мира : материалы Междунар. науч.-практ. интернет-конф. (17 января – 17 марта 2011 г.). – Режим доступа к изд. : http:/ itdsel.bspu.unibel.by › ru/content/new6/new2/new7/

4. Рібцун Ю. В. Запобігти, виявити, допомогти : профілактика, діагностика та корекція порушень психофізичного розвитку дошкільнят  / Юлія Рібцун // Дошкіл. виховання. – 2010. – № 8. – С. 18–19.

5. Рібцун Ю. В. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ : програмно-методичний комплекс / Юлія Валентинівна Рібцун. – К. : Освіта України, 2011. – 292 с.

6. Рібцун Ю. В. Мовленнєві намистинки для маленької дитинки : навч.-метод. посіб. / Ю. В. Рібцун. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 160 с.

7. Рібцун Ю. В. Предметно-розвивальне середовище у молодшій логопедичній групі для дітей із ЗНМ : навч.-метод. посіб. / Юлія Рібцун. – К. : Освіта України, 2010. – 50 с.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1100