Return to Автори

Р

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=250

РІБЦУН Юлія Валентинівна

Юлія Валентинівна Рібцун, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії логопедії Інституту спеціальної педагогіки АПН України, вчитель-логопед, учитель-дефектолог, психолог-психотерапевт. Коло наукових інтересів – діагностика та корекція фонетико-фонематичного недорозвитку мовлення у дошкільників, загального недорозвитку мовлення у дітей, починаючи з молодшого дошкільного віку; логопедична та психотерапевтична робота із заїкуватими та дітьми з ринолалією; розроблення багатоваріативних ігор з …

РІЗНИЧОК Світлана Василівна

Світлана Василівна Різничок – асистент кафедри медичної інформатики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Коло наукових інтересів – становлення та розвиток фармацевтичної освіти у західному регіоні України (1854-1991 рр.). Світлана Василівна є автором таких публікацій (за останні 5 років): 1. Різничок С.В. Історія заснування та діяльність фармацевтичного факультету Українського технічно-господарського інституту в Мюнхені (1947-1952) …

РАССОМАХІНА Ольга Андріївна

Народилася у місті Києві, у 1999 році успішно закінчила Український гуманітарний ліцей  КНУ імені Т. Шевченка. У 1999-2004 роках навчалася на юридичному факультеті Київського національного економічного університету за спеціальністю «Правознавство». Сьогодні працює старшим викладачем кафедри цивільного та трудового права КНЕУ імені В.Гетьмана. Коло наукових інтересів: право інтелектуальної власності, цивільне право, господарське право, господарський процес, теорія …

РАТУШИНСЬКА Анастасія Сергіївна

Анастасія Сергіївна Ратушинська – викладач  Комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж",  кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: дослідження умов ефективного формування самоосвітньої компетентності студентів, розвиток творчих здібностей особистості. А. С. Ратушинська – автор низки публікацій і видань: Ратушинська А. С. Самоосвіта майбутнього вчителя як важливий компонент підвищення рівня його професійної готовності / А. С. Ратушинська …

РАХМАНІНА Вікторія Миколаївна

Вікторія Миколаївна Рахманіна – старший викладач кафедри маркетингу та підприємництва ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна». Коло наукових інтересів: художньо-естетичне виховання в умовах закладів позашкільної освіти. Авторські публікації: 1. Рахманіна В.М. Про деякі питання педагогічного процесу школи моделей / В.М.Рахманіна // Рідна школа. – 2006. – Жовт. – 218 с. 2. Рахманіна В.М. Школа моделей як осередок формування художньо-естетичної культури …

РЕВУЦЬКА Наталія Миколаївна

Наталія Миколаївна Ревуцька –  методист кабінету моніторингу освіти КНЗ КОР "КОІПОПК", студентка магістратури зі спеціальності "Освітні вимірювання" Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Коло наукових інтересів – моніторинг в освіті, питання організації та супроводу моніторингових досліджень, освітні вимірювання, оцінювання якості знань. Наталія Миколаївна – автор та співавтор  низки публікацій і видань: Дем’яненко О.О. Організація моніторингу якості …

РЕДЬКО Сергій Іванович

Редько Сергій Іванович народився у 1961 році в м. Ржищів Київської області в сім’ї робітників. У 1978 році закінчив Ржищівську середню школу ім. Героя Радянського Союзу Олега Кошового. У цьому ж році вступив на 1 курс фізико-математичного факультету Ніжинського Ордена Трудового Червоного Прапора державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя. Після закінчення вузу отримав кваліфікацію вчителя математики …

РЕМЕХ Тетяна Олексіївна

Тетяна Олексіївна Ремех – в.о. завідувача відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: шкільна правова освіта, громадянська освіта, правознавство, методика компетентнісно орієнтованого навчання правознавства учнів основної та старшої школи. Тетяна Олексіївна  є автором та співавтором таких  (за останні 5 років): Пометун О.І. Правознавство : підручник для 10 кл. / …

РЕНЬКАС Броніслава Мирославівна

Броніслава Мирославівна Ренькас – методист лабораторії методичного забезпечення комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: управління закладами загальної середньої освіти. Броніслава Мирославівна має такі авторські та в співавторстві публікації й видання: Ренькас Б. М. Внутрішнє і зовнішнє середовище навчального закладу як об’єкт вивчення керівника. Наукові …

РЕПЕТІЙ Світлана Тимофіївна

Світлана Тимофіївна Репетій – доцент кафедри дошкільної освіти і дитячої творчості факультету педагогіки і психології НПУ імені М.П. Драгоманова, кандидат психологічних наук. Коло наукових інтересів – дослідження сутності духовності в давньогрецькій й сучасній  філософії, педагогіці і психології. Світлана Тимофіївна є автором таких публікацій за останні 5 років: Репетій С.Т. Психологічні умови розвитку креативного компонента духовності вчителів музики …

РИБАК Ніна Іванівна

Ніна Іванівна Рибак – заступник директора з навчально-виховної роботи Білоцерківської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12  з поглибленим вивченням інформаційних технологій  (Київська область). Коло наукових інтересів: формування в учнів ціннісного ставлення до суспільства й держави на основі національно-патріотичного виховання. Ніна Іванівна є автором таких публікацій: 1. Рибак, Н.І Реалізація освітніх завдань школи І ступеня …

РИЖОВА Тетяна Володимирівна

Тетяна Володимирівна Рижова –  вчитель музики та етики ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 м. Харкова, старший вчитель, учитель вищої категорії. Тетяна Володимирівна є пошукачем кафедри музично-інструментальної підготовки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Коло наукових інтересів – морально-естетичне виховання учнів загальноосвітніх шкіл. Також Тетяна Володимирівна є автором таких публікацій: 1. Рижова Т.В. Музика і характер персонажа / …

РОГОВА Вікторія Сергіївна

Вікторія Сергіївна Рогова – аспірант та асистент кафедри технічної іноземної мови Донецького національного технічного університету. Коло наукових інтересів – теорія та методика професійної освіти. Вікторія Сергіївна є автором таких публікацій: 1. Рогова, В.С. Методи активізації пізнавальної діяльності студентів в світлі Болонського процесу // Практика и перспективы развития партнерства в сфере высшей школы : материалы девятого …

РОГОВА Віра Борисівна

Рогова Віра Борисівна закінчила Київський державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «Викладач української мови та літератури». Працювала вчителем української мови та літератури, заступником директора школи з навчально-виховної роботи. З 2000 року працює в Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів завідуючою навчально-методичним кабінетом школознавства та старшим викладачем кафедри управління освітою. Автор низки публікацій: 1. Рогова В.Б. Розвиток …

РОКИЦЬКА Ольга Дмитрівна

Рокицька Ольга Дмитрівна народилась на Київщині. В 1972 р. закінчила Богуславське педагогічне училище. Свою педагогічну діяльність розпочала вихователем, а потім методистом дошкільного навчального закладу м. Білої Церкви Київської області. У 1982 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. М.Горького, факультет педагогіки і психології. З 1987 р. по 1999 р. – викладач Білоцерківського педагогічного училища. З …

РОСТОВСЬКА Вікторія Іванівна

Вікторія Іванівна Ростовська – методист районного методичного кабінету управління освіти Московської районної ради в місті Харкові. Коло наукових інтересів: кваліметрія, компетентнісний підхід в освіті, вимірювання складових компетентності керівників навчального закладу, моніторинг динаміки рівня компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи, рефлексивний саморозвиток заступника директора з навчально-виховної роботи. В. І.Ростовська – автор низки наукових, методичних публікацій та …

РУЖИЦЬКИЙ Валерій Андрійович

Ружицький Валерій Андрійович – завідуючий навчально-методичним кабінетом музики та образотворчого мистецтва Київського обласного інституту  післядипломної освіти педагогічних кадрів, аспірант кафедри теорії і методики післядипломної освіти Центрального інституту післядипломної освіти АПН України. Працює над дисертаційним дослідженням з теми:  "Перспективи розвитку професійних умінь вчителя образотворчого мистецтва в системі післядипломної освіти”. Автор низки публікцаій у фахових та наукових виданнях, збірників та …

РЯБОВА Зоя Вікторівна

Зоя Вікторівна Рябова – доцент кафедри управління навчальними закладами і педагогіки вищої школи Державного вищого навчального закладу "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України,  кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Закінчила Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди за спеціальністю "Вчитель початкових класів", аспірантуру Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України. Коло наукових інтересівЗ.В.Рябової: маркетингові дослідження …