Return to Р

РОГОВА Вікторія Сергіївна

Вікторія Сергіївна Рогова – аспірант та асистент кафедри технічної іноземної мови Донецького національного технічного університету.

Коло наукових інтересів – теорія та методика професійної освіти.

Вікторія Сергіївна є автором таких публікацій:

1. Рогова, В.С. Методи активізації пізнавальної діяльності студентів в світлі Болонського процесу // Практика и перспективы развития партнерства в сфере высшей школы : материалы девятого научно-практического семинара; г. Таганрог, 2008. – Таганрог : ТТИ ЮФУ, 2008.

2. Рогова, В.С. Комунікативний підхід на заняттях іноземної мови в немовних ВНЗ / В.С. Рогова // Наукові праці ДонНТУ. – №7 (167). – Д., 2010. – С. 132-135.

3. Рогова, В.С. Теоретические основы особенности исследования коммуникативной компетентности будущего инженера / В.С. Рогова // Наукові праці ДонНТУ. – №9 (191). – Д., 2011. – С. 145-149.

4. Рогова, В.С. Визначення суті професійної компетенції майбутніх інженерів у сучасній системі освіти // Інноваційні напрямки у розвитку інженерної освіти та захисту навколишнього середовища : збірн. праць наук.-прак. конференції. – Донецьк : ДонНТУ, 2011. – С. 204-208.

5. Рогова, В.С. Формування конкурентоспроможності майбутніх інженерів для роботи в умовах міжнародного співробітництва // Практика и перспективы развития партнёрства в сфере высшей школы : материалы Тринадцатого Международного научно-практического семинара. В 3-х кн. – Таганрог : Изд-во ТТИ ЮФУ, 2012. – Кн. 1. – С. 109-112.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=969