Return to Р

РОСТОВСЬКА Вікторія Іванівна

Вікторія Іванівна Ростовська – методист районного методичного кабінету управління освіти Московської районної ради в місті Харкові.

Коло наукових інтересів: кваліметрія, компетентнісний підхід в освіті, вимірювання складових компетентності керівників навчального закладу, моніторинг динаміки рівня компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи, рефлексивний саморозвиток заступника директора з навчально-виховної роботи.

В. І.Ростовська – автор низки наукових, методичних публікацій та науково-методичного посібника, зокрема:

1. Ростовська В.І. Теоретичний аналіз компетентнісного підходу до професійної характеристики спеціаліста в сучасній освіті / В.І.Ростовська // Джерела. – 2007. – № 3-4 (51-52). – С. 103-109.

2. Ростовська В.І. Зв’язок результативності навчального процесу загальноосвітнього навчального закладу та професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи / В.І.Ростовська // Педагогічний пошук. – 2008. – № 4 (60). – С. 60-63.

3. Ростовська В.І. Удосконалення науково-методичної роботи щодо підвищення професійної компетентності заступників директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу / В.І.Ростовська // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. – 2008. –  Вип. 28. – С. 95-101.

4. Ростовська В.І. Модель управління розвитком професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу / В.І.Ростовська // Гуманізація навчально-виховного процесу (вип.XLIII). – 2009. – С. 45-53.

5. Ростовська В.І. Концептуальні підходи до системи управління розвитком професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу / В.І.Ростовська // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. А. Й. Сиротенко. – Хмельницький : ХГПА, 2009.- Вип. 5. – С. 186-190.

6. Ростовська В.І. Результати розробки та апробації системи управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи ЗНЗ / В.І.Ростовська // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 2-3 (91-92). – С. 20-24.

7. Ростовська В.І. Ретроспективний аналіз поняття «управлінська компетентність» / В.І.Ростовська // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми управління та психології у вищій школі» ІПО ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. – 2004. – С. 28-34.

8. Ростовська В.І. Удосконалення документування в професійній діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу / В.І.Ростовська // Матеріали науково-практичної конференції до 30-річчя ІПО та 200-ліття від дня заснування ХНПУ ім. Г.С.Сковороди (Модернізація управління сучасного навчального закладу). – 2005. – С. 40-48.

9. Ростовська В.І. Формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу / В.І.Ростовська // Матеріали науково-практичної конференції ІПО ХНПУ ім. Г.С.Сковороди «Інноваційна культура навчального закладу». – 2008. – С. 122-131.

10. Ростовська В.І. Професійна компетентність заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу: проблеми та напрямки формування / В.І.Ростовська // Управління школою. – серпень 2008. – С. 6-8.

11. Ростовська В.І. Формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи : науково-методич. посібник / В.І. Ростовська. – Х. : Вид. гр. Основа, 2008. – 128 с.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=823