Return to Р

РІЗНИЧОК Світлана Василівна

Світлана Василівна Різничок – асистент кафедри медичної інформатики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Коло наукових інтересів – становлення та розвиток фармацевтичної освіти у західному регіоні України (1854-1991 рр.).

Світлана Василівна є автором таких публікацій (за останні 5 років):

1. Різничок С.В. Історія заснування та діяльність фармацевтичного факультету Українського технічно-господарського інституту в Мюнхені (1947-1952) як наступника фармацевтичного факультету медико-природничих фахових курсів у Львові (1941-1944) / С. В. Різничок // Вісник Львівського університету. Серія "Педагогічна". – Львів, 2010. – Вип. 26. – С. 236-244.

2. Різничок, С.В. Фармацевтичне відділення Львівського університету : історія заснування, освітня та наукова діяльність / С.В. Різничок // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія "Педагогіка та психологія". – 2010. – Вип. 517 – С.142-152.

3. Різничок, С.В. Громадська підтримка розвитку фармацевтичної освіти у Львові (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) / С.В. Різничок // Товариство "Рідна школа" : історія і сучасність. – Львів, 2011. – Ч. 6. – С. 177-186.

4. Різничок, С.В. Євген Вертипорох як організатор фармацевтичної освіти у Львові у 40-х роках ХХ ст. / Світлана Різничок // Вісник Львівського університету. Серія "Педагогічна". – Львів, 2011. – Вип. 27. – С. 208-215.

5. Різничок, С.В. Генезис номенклатури наукових спеціальностей у фармацевтичній галузі в Україні / Світлана Різничок // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції; 22-24 грудня 2012 р., Переяслав-Хмельницький. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 57-59.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1103