Return to Р

РЕПЕТІЙ Світлана Тимофіївна

Світлана Тимофіївна Репетій – доцент кафедри дошкільної освіти і дитячої творчості факультету педагогіки і психології НПУ імені М.П. Драгоманова, кандидат психологічних наук.

Коло наукових інтересів – дослідження сутності духовності в давньогрецькій й сучасній  філософії, педагогіці і психології.

Світлана Тимофіївна є автором таких публікацій за останні 5 років:

  1. Репетій С.Т. Психологічні умови розвитку креативного компонента духовності вчителів музики в системі післядипломної освіти / С.Т.Репетій //  Педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентностей : зб. матеріалів ІХ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О.П. Рудницької / гол. ред. І.А. Зязюн. – Чернівці : Зелена Буковина, 2011. – Вип. 3(7). – С. 387–389.
  2. Репетій С.Т. Розвиток духовності дитини засобами мистецтва / С.Т. Репетій // Вісник Інституту розвитку дитини : збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 31. – С. 94–99.
  3. Репетій С.Т. Розвиток духовності майбутнього спеціаліста як необхідна умова його професійного зростання / С.Т. Репетій // Вісник Інституту розвитку дитини : збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 33. – С. 147–153.
  4. Репетий С.Т. Развитие духовности будущего специалиста в психолого-педагогическом сопровождении образовательного процесса / С.Т. Репетий //  Психологические особенности развития ребёнка в условиях мегаполиса : материалы Международной научно-практической конференции (г. Москва, 15 апреля 2014 г.). – М., 2014. – С. 156–160.
  5. Репетій С.Т. Розвиток духовності особистості як засіб консолідації суспільства / С.Т.Репетій // Science Rise : науковий журнал. – Харків : НВП ПП "Технологічний центр", 2015. – №10/5. – (Серія "Педагогічна освіта"). – С. 77–80.
  6. Репетій С. Духовний розвиток особистості майбутнього спеціаліста / С.Т. Репетій // Вісник Інституту розвитку дитини : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 38. – С. 146–153.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4175