Return to Р

РОГОВА Віра Борисівна

Рогова Віра Борисівна закінчила Київський державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «Викладач української мови та літератури». Працювала вчителем української мови та літератури, заступником директора школи з навчально-виховної роботи.

З 2000 року працює в Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів завідуючою навчально-методичним кабінетом школознавства та старшим викладачем кафедри управління освітою.

Автор низки публікацій:

1. Рогова В.Б. Розвиток професійної компетентності керівників шкіл у системі післядипломної педагогічної освіти // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства: Матеріали ІІ Всеукраїнської  науково-практичної конференції, 16-18 жовтня 2003 року / Ред. кол.: Мадзігон В.М., Міщуков О.В., Фетяєва В.Л., Дорошенко Ю.О., Калініна Л.М., Фатєєва Е.М., Слюсаренко Н.В. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. – С. 153-159.

2. Програма авторських курсів підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів “Стратегічне управління в загальноосвітньому навчальному закладі” / Автори: Л.М.Калініна (канд. пед.наук), В.Б.Рогова. – /Затверджено науково-методичною радою Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів (протокол №7(42) від 23.09.2004 р.)/.

3. Рогова В. Розвиток професійної компетентності керівників шкіл у системі післядипломної педагогічної освіти // Науково-методичні аспекти професійного зростання педагогічних кадрів у системі післядипломної освіти: Збірник матеріалів наукової конференції 24-25 червня, 20 серпня 2003 року / Ред. кол.: Н.І.Клокар (голова), В.В.Потіха, О.В.Чубарук (заступник голови) та ін. Упорядники: Н.І.Клокар, А.О.Клочко. – Біла Церква: КОІПОПК, 2003. – С.188.

4. Рогова В.Б. Організація та проведення сучасного навчального заняття з української мови та літератури в загальноосвітньому навчальному закладі: Методичний посібник. – Біла Церква: КОІПОПК, 2004. – 142 с.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=819