Return to Р

РЕМЕХ Тетяна Олексіївна

Тетяна Олексіївна Ремех – в.о. завідувача відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: шкільна правова освіта, громадянська освіта, правознавство, методика компетентнісно орієнтованого навчання правознавства учнів основної та старшої школи.

Тетяна Олексіївна  є автором та співавтором таких  (за останні 5 років):

  1. Пометун О.І. Правознавство : підручник для 10 кл. / О.І. Пометун, Т.О. Ремех. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 224 с.
  2. Ремех Т. У чому особливості основного етапу уроку з практичного курсу правознавства (з циклу "Як навчати правознавства цікаво і ефективно") / Т. Ремех // Історія і суспільствознавство в школах України : теорія і методика навчання. – 2011. – №5. – С.29–33.
  3. Ремех Т.О. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з правознавства (практичний курс) : 9 клас [Електронний ресурс] / Т.О. Ремех. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2013. – 47 с. – Режим доступу : www.mon.gov.ua.
  4. Навчальна програма з основ правознавства для 9 класу (для класів із поглибленим вивченням предмета, 70 год) загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс]. – К., 2013. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/zagalna-serednya-osvita (у співавторстві).
  5. Ремех Т.О. Концептуальні підходи до оцінювання навчальних досягнень учнів з правознавства в основній школі / Т.О.Ремех // Вересень : науковий часопис : Спецвипуск. – 2013. – С. 93–100. 
  6. Ремех Т.О. Інтегративний зміст підручника з курсу "Людина і світ" / Т.О.Ремех  // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць /  [ред. кол. ; головн. ред. О.М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2013. – Вип. 13. – С. 225–231.
  7. Ремех Т. О. Реалізація міжпредметних зв’язків у шкільних підручниках із правознавства // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол. ; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2014. – Вип. 14. –  С. 611–618.
  8. Ремех Т.А. Проблема компетентностного похода в школьном обществоведческом образовании Украины // Педагогика современности : научный альманах. – Чебоксары : НИИ педагогики и психологии. – Выпуск 1–2 (3). – С. 136–139.
  9. Ремех Т.О. Реалізація внутрішньопредметних зв’язків у шкільних підручниках із правознавства. / Т.О.Ремех // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол. ; наук. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2015. – Вип. 15. – Ч. 2. – С. 209–220.
  10. Ремех Т.  Роль і місце  цілепокладання в  компетентнісно орієнтованому  навчанні учнів  правознавства / Т. Ремех // Історія в рідній школі. – 2015. – №10. – С. 23–25.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3740