Return to Р

РИБАК Ніна Іванівна

Ніна Іванівна Рибак – заступник директора з навчально-виховної роботи Білоцерківської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12  з поглибленим вивченням інформаційних технологій  (Київська область).

Коло наукових інтересів: формування в учнів ціннісного ставлення до суспільства й держави на основі національно-патріотичного виховання.

Ніна Іванівна є автором таких публікацій:

1. Рибак, Н.І Реалізація освітніх завдань школи І ступеня на основі використання інформаційних технологій  / Н.І.Рибак //  Модель інформаційно-навчального середовища спеціалізованої школи з поглибленим вивченням інформаційних технологій  /  укл. Вітюк О.П., Бодрик О.О., Шевченко А.М.; за наук. ред. Клокар Н.І., Чубарук О.В. – Біла Церква : КОІПОПК, 2012.

2. Рибак, Н.І.  Реалізація дослідно-експериментальної роботи з теми "Науково-методичні  основи використання ІКТ у навчально-виховному процесі в середовищі "1 учень – 1 ком­п'ю­тер" на базі шкільних нетбуків"/ Н.І.Рибак // Модель інформаційно-навчального середовища спеціалізованої школи з поглибленим вивченням інформаційних технологій  /  укл. Вітюк О.П., Бодрик О.О., Шевченко А.М.; за наук. ред. Клокар Н.І., Чубарук О.В. – Біла Церква : КОІПОПК, 2012.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=575