Return to Р

РУЖИЦЬКИЙ Валерій Андрійович

Ружицький Валерій Андрійович – завідуючий навчально-методичним кабінетом музики та образотворчого мистецтва Київського обласного інституту  післядипломної освіти педагогічних кадрів, аспірант кафедри теорії і методики післядипломної освіти Центрального інституту післядипломної освіти АПН України. Працює над дисертаційним дослідженням з теми:  "Перспективи розвитку професійних умінь вчителя образотворчого мистецтва в системі післядипломної освіти”.

Автор низки публікцаій у фахових та наукових виданнях, збірників та посібників:

1. Ружицький В.А. Шляхи поліпшення навчально-виховного процесу в сільській школі засобами смистецтва // Освітня система сільського регіону: проблеми та перспективи розвитку: Збірник наукових праць /Укл. Н.І.Клокар,  М.С.Солодуха. – К.: КП ВД “Педагогіка”,  2000. – 264 с. – С. 189-191.

2. Ружицький В.А. Умови розвитку професійних умінь учителя образотворчого мистецтва //Світло. – 2002. – №1. – С.27-28.

3. Ружицький В.А. Перспективи розвитку професійних умінь вчителя образотворчого мистецтва // Педагогічний процес: Теорія і практика. Збірник наукових праць. – К.: Видавництво П/П „ЕКМО”, 2003. – С. 110-114.

4. Ружицький    В.А.    Роль    образотворчого    мистецтва    у    вивченні    предмета „Київщинознавство" //Світло. – 2004. – №1. – С.84-86.

5. Ружицький В.А. Експериментальна модель розвитку професійних умінь учителя образотворчого мистецтва // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. Випуск 9: Збірник наукових праць /Ред. кол. Н.Ф.Федорова (відповідальний редактор)та інші. – К: Інститут реклами, 2005, – С. 175-181.

6. Ружицький В.А. Тенденції розвитку професійної майстерності вчителів образотворчого мистецтва в системі післядипломної освіти //Вісник післядипломної освіти: Збірник наукових праць. Випуск 3 /Ред. кол.: В.В. Олійник (гол. ред..) та ін. – К.: Міленіум, 2006. – С.28-36.

7. Ружицький В.А. Програми інтегрованих курсів. Розписування тканин. Батик. 6-7 класи //Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2000-2001   навчальному році /За ред. І.Л.Лікарчука, Н.І.Потіхи. – Біла Церква: ЗАТ „Манускрипт", 2001. – 208с.

8. Ружицький В.А. Викладання навчальних предметів у школах II та III ступенів. Образотворче мистецтво //Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного    процесу    в    закладах    освіти    Київщини    у    2000-2001 навчальному   році   /За   ред.   І.Л.Лікарчука,   Н.І.Потіхи.   –   Біла   Церква:   ЗАТ „Манускрипт", 2001. – 208с.

9. Ружицький В.А. Програми курсів основ навчальних дисциплін.    Вікно у світ //Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2000-2001 навчальному році /За ред. І.Л.Лікарчука, Н.І.Клокар, Н.І.Потіхи. – Біла Церква: ЗАТ „Манускрипт", 2001. – 208с.

10.      Ружицький В.А. Викладання навчальних предметів у школах II та III ступенів. Образотворче мистецтво //Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного    процесу    в    закладах    освіти    Київщини    у    2001-2002 навчальному році /За заг. ред. Н.І.Клокар. – Біла Церква, 2002. – С.131. (296с.)

11. Химера  Н.В.,   Ружицький   В.А.   Репетій   С.Т.   Програми   інтегрованих   курсів. Художня література (зарубіжна література, музика та образотворче мистецтво 9-11 класи). Інтегровані програми //Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного    процесу    в    закладах    освіти    Київщини    у    2001-2002 навчальному році /За заг. ред. Н.І.Клокар. – Біла Церква, 2002. – С.203. (296с.)

12. Ружицький В.А. Викладання навчальних предметів у школах II та III ступенів. Образотворче мистецтво //Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного    процесу    в    закладах    освіти    Київщини    у    2002-2003 навчальному році /За заг. ред. Н.І.Клокар. – Біла Церква, 2002. – С.218.

13. Ружицький В.А. Програми курсів основ навчальних дисциплін.     Петриківський розпис //Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2002-2003 навчальному році /За заг. ред. Н.І.Клокар. – Біла Церква, 2002. – С.124.

14. Ружицький   В.А.   Орієнтовне   тематичне   планування   навчальних   предметів. Образотворче мистецтво //Інформаційно-методичний збірник. Спецвипуск / За заг. редакцією І.Л. Лікарчука, Н.І. Клокар, В.В. Потіхи. – Біла Церква: Поліфаст, 2000. – С.169-170.

15. Ружицький В.А. Освітня галузь мистецтво: Образотворче мистецтво // Методичні матеріали для вчителів початкових класів з проблем реалізації нових освітніх програм 4-річної початкової школи (дистанційна форма навчання). 1 клас /За заг. Ред. Н.І.Клокар. – Біла Церква, 2002. – С. 101-106.

16. Ружицький   В.А.   Освітня   галузь   "Мистецтво":   Образотворче   мистецтво // Методичні матеріали для вчителів початкових класів з проблем реалізації нових освітніх програм 4-річної початкової школи (дистанційна форма навчання). Ч. II /За заг. ред. Н.І.Клокар. – Біла Церква: КОІПОПК, 2003. -112с.

17. Ружицький В.А. Викладання навчальних предметів у школах II та III ступенів. Образотворче мистецтво //Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного    процесу   в    закладах    освіти    Київщини    у    2003-2004 навчальному році /За заг. ред. Н.І.Клокар. – Біла Церква: КОІПОПК

18. Ружицький В. А.Викладання навчальних предметів у школах ІІ та ІІІ ступенів. Образотворче мистецтво та інтегрований курс "Мистецтво" /Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2004-2005 навчальному році /За заг. ред. Н.І.Клокар. – Біла Церква: КОІПОПК, 2004. – Ч.І. – С. 124-130.

19. Ружицький В. А., Репетій С.Т.  Викладання навчальних предметів у школах ІІ та ІІІ ступенів. Художня культура /Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2004-2005 навчальному році /За заг. ред. Н.І.Клокар. – Біла Церква: КОІПОПК, 2004. – Ч.І. – С. 131-134.

20. Ружицький   В.А.,   Репетій   С.Т.,   Яремчик Л.С.   Розвиток   здібностей засобами мистецтва //Світло. – 2002. – №3. – С.28-30.

21. Ружицький В.А. Основи петриківського розпису: Навчально-методичний посібник. – Х.: „Скорпіон”, 2003. – 48с.

22. Ружицький В.А. Естетичне виховання учнів засобами мистецтва: Методичні рекомендації та поради для вчителів образотворчого мистецтва загальноосвітніх навчальних закладів різного типу. – Біла Церква: КОІПОПК, 2004. – 110 с.

23. Ружицький В.А. Вивчення пейзажного жанру в школі. Методичний посібник. –

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=829