Return to Р

РЯБОВА Зоя Вікторівна

Зоя Вікторівна Рябова – доцент кафедри управління навчальними закладами і педагогіки вищої школи Державного вищого навчального закладу "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України,  кандидат педагогічних наук, доцент, докторант

Закінчила Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди за спеціальністю "Вчитель початкових класів", аспірантуру Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України.

Коло наукових інтересівЗ.В.Рябової: маркетингові дослідження в управлінні навчальним закладом; маркетингові дослідження якості надання освітніх послуг навчальним закладом; використання Інтернет-ресурсів у здійсненні  маркетингових досліджень; застосування on-line-методик у маркетинговому управлінні навчальним закладом

Список друкованих праць:

1. Рябова З.В. Перспективи розвитку початкової школи з позиції Національної доктрини // Постметодика. –  2005. – №1(59). – С.23-26.

2. Рябова З.В. Порівняльна характеристика моніторингу та контролю в освітніх системах // Дошкільне виховання. – 2005. – №9. – С.11.

3. Рябова З.В., Назарян Р.Т. Кваліметричний підхід в управлінні навчальним закладом // Палітра педагога. – 2005. – №3. – С.13-15.

4. Рябова З.В., Лунячек В.Е. Система моніторингу загальної середньої освіти в регіоні як умова забезпечення якості освіти // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – №6. – С. 8-14.

5. Рябова З.В., Покроєва Л.Д. Організація моніторингу ефективності та якості післядипломної педагогічної освіти // Науково-пізнавальна діяльність учасників освітнього процесу навчальних закладів різних рівнів акредитації: Збірник наукових праць. – К.: Науковий світ, 2007. – С. 192-201.

6. Рябова З.В. Якість освіти як педагогічна категорія // Джерело педагогічної майстерності. Управління якістю освіти в Харківському регіоні. – 2006. – №1(35). – С.5-9.

7. Рябова З.В. Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів // Школа. – 2006. – №4. – С. 49-59.

8. Рябова З.В. Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів загальноосвітнього навчального закладу (теоретичні основи кваліметричного підходу) // Практика управління закладом освіти. – Лютий 2007. – №2(7). – С.33-39.

9. Рябова З.В. Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів загальноосвітнього навчального закладу // Практика управління закладом освіти. – Квітень, 2007. –  №3(9). – С.18-27.

10. Рябова З.В. Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів ЗНЗ / Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичній конференції “Науково-методичне забезпечення експертизи освітніх інновацій в регіонах” 21 квітня 2005р. – К.:ЦІППО АПН України, 2005. – С.12-13.

11. Рябова З.В. Маркетингові дослідження в освіті / Интеграционные процессы в системе образования Украины: проблемы теории и практики: Программа и материалы ХІV науч.-практ. конф. 21 апреля 2007г. – Харьков: НУА, 2007. – С. 25-26.

12. Рябова З.В. Организация мониторинговых исследований функционирования и развития образования в условиях демографического спада // Особенности функционирования системы образования в условиях демографического спада: Аннот. прогр. проведения круглого стола работников образования Харк. региона, Харьков, 11 июня 2007 г. – Харьков: НУА, 2007. – С.7.

13. Рябова З.В., Назарян Р.Т., Полякова Г.А.та ін. Компетентнісний підхід в освіті: Методичні рекомендації керівним педагогічним кадрам для проведення науково-методичних семінарів з питань впровадження компетентнісного підходу в практику роботи ЗНЗ. – Харків: ХОНМІБО, 2005. – 92 с.

14. Рябова З.В., Лунячек В.Е. Основи педагогічного оцінювання: Програма навчального курсу підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів загальноосвітніх навчальних закладів. – Харків: ХОНМІБО, 2005. – 25 с.

15. Чміль А.І., Маслов В.І., Дмитренко Г.А., Єльникова Г.В., Федоров В.Г., Рябова З.В. Підготовка керівника навчального закладу до управлінської діяльності в ринкових умовах: Навчальний посібник. – К.: Логос, 2006. – 128 с.

16. Покроєва Л.Д., Полякова Г.А., Хворостенко І.І., Рябова З.В. Моніторинг якості освіти в Харківському регіоні: підвищення кваліфікації педагогічних працівників. – Харків: ХОНМІБО, 2006. – 64 c.

17. Рябова З.В., Кравченко Г.Ю., Смирнова М.Є. Програма освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації заступників директорів з навчально-виховної роботи (Затверджено МОН України). – Харків: ХОНМІБО, 2007. – 84 с.

18. Рябова З.В., Кравченко Г.Ю., Яковенко П.Д. Програма освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації заступників директорів з виховної роботи. (Затверджено МОН України). – Харків: ХОНМІБО, 2007. – 80 с.

19. Рябова З.В., Кравченко Г.Ю., Смирнова М.Є.,. Папернова Т.В., Табарчук І.В. Програма освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації директорів загальноосвітніх навчальних закладів за темою “Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом”. (Затверджено МОН України). – Харків: ХОНМІБО, 2007. – 52 с.

20. Рябова З.В., Кравченко Г.Ю., Смирнова М.Є. Програма освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації директорів загальноосвітніх навчальних закладів (Затверджено МОН України). – Харків: ХОНМІБО, 2007. – 82 с.

21. Рябова З.В. Організація маркетингових досліджень в освіті // Культура народов Причорномор’я. – 2007. – №115. – С. 35-43.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=827