Return to Р

РАХМАНІНА Вікторія Миколаївна

Вікторія Миколаївна Рахманіна – старший викладач кафедри маркетингу та підприємництва ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна».

Коло наукових інтересів: художньо-естетичне виховання в умовах закладів позашкільної освіти.

Авторські публікації:

1. Рахманіна В.М. Про деякі питання педагогічного процесу школи моделей / В.М.Рахманіна // Рідна школа. – 2006. – Жовт. – 218 с.

2. Рахманіна В.М. Школа моделей як осередок формування художньо-естетичної культури дітей та підлітків / В.М.Рахманіна // Вісник КНУКіМ : зб. наук. праць. – Вип. 14 / Київський національний університет культури і мистецтв. – К., 2006. – 222 с. – Серія «Педагогіка».

3. Рахманіна В.М. Дитяча школа моделей в системі культурно-дозвіллєвої діяльності / В.М.Рахманіна // Вісник КНУКіМ : зб. наук. праць. – Вип 16 / Київський національний університет культури і мистецтв. – К., 2007. – 124с. – Серія «Педагогіка».

4. Рахманіна В.М. Особливості художньо-естетичного виховання підлітків в умовах школи моделей / В.М.Рахманіна // Україна – Світ: від культурної своєрідності до спорідненості культур : зб. матеріалів Міжнарод. наук.-практич. конф., Київ, 25-26 травня 2006 р. – К. : ДАКККіМ, 2006. – Ч.2. – 300 с.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=809