Return to Р

РЕНЬКАС Броніслава Мирославівна

Броніслава Мирославівна Ренькас – методист лабораторії методичного забезпечення комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: управління закладами загальної середньої освіти.

Броніслава Мирославівна має такі авторські та в співавторстві публікації й видання:

  1. Ренькас Б. М. Внутрішнє і зовнішнє середовище навчального закладу як об’єкт вивчення керівника. Наукові засади підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів : збірник матеріалів Міжнародної науко-практичної конференції, м. Київ, 23 квітня 2014 року. Київ, 2014. С. 69–70.
  2. Ренькас Б. М. Формування стратегічної компетентності керівників навчальних закладів. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип. 5. Том ІІ (53) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Київ : Гнозис, 2014. С. 475– 483.
  3. Ренькас Б. М. Технології у системі управління загальноосвітнім навчальним закладом. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.  Житомир, 29 березня 2016 року. Житомир : ФО-П Левковець, 2016. С. 390–394.
  4. Пастовенський О., Ренькас Б. Примірне положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі загальної середньої освіти. Народна освіта. 2019. Вип. 3 (39). URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua /?page_id=5974.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=6245