Return to С

СТРИГА Елеонора В’ячеславівна

Елеонора В’ячеславівна Стрига – асистент кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів Південноукраїнського національного педагогічного університету  ім. К.Д. Ушинського, аспірантка.

Коло наукових інтересів Е.В.Стриги –  дослідження професійної підготовки майбутніх учителів, питання формування професійного менталітету майбутніх учителів.

Публікації Елеонори В’ячеславівни:

1. Стрига Е.В. Роль і місце професійного менталітету педагога в структурі його особистості / Е.В.Стрига // Наукові записки Інституту психології  ім. Г.С.Костюка АПН України. – Київ. – 2007. – Вип. 33. – С. 410-418.

2. Стрига Е.В. Професійний менталітет майбутніх учителів / Е.В.Стрига // Наука і освіта. – Одеса. – 2007. – № 1-2. – С. 185-188.

3. Стрига Е.В. Професійний менталітет педагогів – музикантів / Е.В.Стрига // Наука і освіта. – Одеса. – 2008. – №1-2. – С. 98-101.

4. Стрига Е.В. Код культури як структурний компонент професійного менталітету вчителів / Е.В.Стрига // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Ізмаїл. – 2007. – Спецвипуск 22. – С. 115-118.

5. Стрига Е.В. Християнські цінності в контексті ментально зорієнтованої освіти / Е.В.Стрига // Виховання і культура. – 2007. – №1-2. – С. 67-70.

6. Стрига Е.В. Професійний менталітет учителя як ознака соціального типу особистості / Е.В.Стрига // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Ялта. – 2008. – Вип.18. – С. 171-176.

7. Стрига Е.В. Педагогічні умови формування професійного менталітету майбутніх учителів / Е.В.Стрига // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – Суми. – 2009. – №38. – С. 152-155.

8. Стрига Е.В. Соціокультурний підхід як умова формування професійного менталітету майбутніх учителів / Е.В.Стрига // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків. – 2009. – №6. – С.147-150.

9. Стрига Е.В. Рефлексивний практикум як засіб формування професійного менталітету майбутніх учителів / Е.В.Стрига // V міжнародна науково-практична конференція (18-20 травня 2009р). – Полтава. – 2009. – Т. 10. –  С. 90-92.

10. Ліненко А. Ф. Специфіка підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін в контексті професійного менталітету / А.Ф.Ліненко, Е.В.Стрига // Науковий вісник. – Одеса. – 2009. – №6. – С. 43-47.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1112