Return to Автори

С

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=252

СІТОВСЬКА Любов Володимирівна

Любов Володимирівна Сітовська – старший викладач кафедри права Академії рекреаційних технологій і права. Коло наукових інтересів – моніторинг якості юридичної освіти; проблеми професійної підготовки майбутніх юристів до професійної діяльності в пенітенціарній системі України; способи підвищення якості підготовки майбутніх юристів до професійної діяльності в пенітенціарній системі України. Любов Володимирівна є автором низки публікацій: Сітовська, Л. В.  Підготовка …

САЄНКО Наталія Віталіївна

Наталія Віталіївна Саєнко – завідувач кафедри іноземних мов Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, доктор педагогічних наук, професор. Коло наукових інтересів: методи навчання іноземних мов; розвиток особистості; культурологічна підготовка. Наталія Віталіївна є автором таких публікацій і видань: Саєнко Н.В. Формування світоглядної культури майбутнього інженера // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. …

САВЧЕНКО Людмила Петрівна

Савченко Людмила Петрівна народилася в с. Поправка Білоцерківського району Київської області. В 1983 році закінчила Поправську середню школу із Золотою медаллю і вступила до Київського державного педагогічного інституту іноземних мов. Здобула спеціальність вчителя іноземних мов – німецької та англійської. У 1988 році розпочала трудову діяльність як вчитель англійської мови в Яблунівській середній школі Білоцерківського району. …

САВЧЕНКО Марина Сергіївна

Марина Сергіївна Савченко – доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: дошкільна педагогіка, гендерна педагогіка, підготовка майбутніх вихователів до професійної діяльності. Марина Сергіївна є автором (співавтором) низки публікацій за останні роки: Савченко М.С. Сутність поняття "гендерний підхід в освіті" / М.С. Савченко // Педагогічний альманах …

САВЧЕНКО Олександра Яківна

Олександра Яківна Савченко народилася 8 травня 1942 року в місті Ізмаїл Одеської області. У 1963 році закінчила Ізмаїльський державний педагогічний інститут, факультет педагогіки і методики початкового навчання. З 1963 по 1967 роки Олександра Яківна працювала вчителем початкових класів шкіл м.Києва та викладачем Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького. Наукову діяльність О.Я.Савченко розпочала в Науково-дослідному …

САКАЛЮК Оксана Олександрівна

Оксана Олександрівна Сакалюк – викладач кафедри управління освітніми закладами та державної служби Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Коло наукових інтересів – професійно-мовленнєва комунікація менеджерів освіти, полікультурність навчального середовища та особливості професійної діяльності в ньому керівників освітніх закладів. Оксана Олександрівна є автором та співавтором таких публікацій та видань (за останні 5 років). 1. Сакалюк О. О. Дискурс …

САЛТИКОВА Ольга Володимирівна

Ольга Володимирівна Cалтикова – методист Кіровоградського обласного центру дитячої  та юнацької  творчості, здобувач лабораторії  діяльності позашкільних закладів  Інституту проблем виховання НАПН України. Коло наукових інтересів О.В.Салтикової – громадянська освіта і виховання учнівської  молоді.

САМОЙЛЕНКО Олександр Миколайович

Самойленко Олександр Миколайович  – завідуючий кафедри інформаційних технологій та відкритих систем освіти,  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій та відкритих систем освіти, Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського

САПЕНКО Анна Анатоліївна

Анна Анатоліївна Сапенко – учитель інформатики Харківського педагогічного ліцею № 4 Харківської міської ради. Коло наукових інтересів – використання інформаційно-комунікаційних технологій у освітньому процесі закладів загальної середньої освіти

САРАЖИНСЬКА Наталія Анатоліївна

Саражинська Наталія Анатоліївна народилася 28 жовтня 1965 р. у м. Білій Церкві Київської області. Освіта вища педагогічна. Закінчила Київський державний педагогічний інститут за спеціальністю „Педагогіка і методика початкового навчання". З 1984 року працює вчителем початкових класів у спеціалізованій загальноосвітній школі І-Ш ступенів № 12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м. Білої Церкви. З 2004-2005 н.р. …

САС Олена Олександрівна

Олена Олександрівна Сас – доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів – формування особистості дітини дошкільного віку. Олена Олександрівна є автором та співавтором таких публікацій: Поперечняк О.О. Вплив неповних сімей на формування соціальних ролей дітей дошкільного віку / О. О. Поперечняк // Соціалізація особистості …

САФАРЯН Світлана Іванівна

Свою трудову діяльність розпочала в 1983 році вчителем російської мови і літератури в сільській школі у Переяслав-Хмельницькому районі на Київщині, пізніше працювала вчителем у загальноосвітній школі №6 м. Борисполя. З 1994 року тривалий час працювала у відомчих установах Міністерства освіти і науки України та його підрозділах. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію з теорії і …

СВАТЕНКОВ Олександр Васильович

Олександр Васильович Сватенков – доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: рекламно-інформаційні технології в соціальній сфері, соціальне проектування, волонтерство, соціокультурна анімація, організація роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Олександр Васильович є автором і співавтором таких публікацій: Сватенков О.В. Система організаційних форм роботи …

СВИРИДЕНКО Олена Олегівна

Олена Олегівна Свириденко – старший викладач кафедри методики викладання спортивних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів – теорія та методика виховання. Олена Олегівна є автором та співавтором таких публікацій: 1. Свириденко О.О. Формування знань, вмінь та навичок у майбутніх вчителів фізичного виховання / О.О. Свириденко // Науковий вісник Чернівецького …

СГАДОВА Валентина Василівна

Валентина Василівна Сгадова – професор кафедри педагогіки та психології Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кандидат педагогічних наук, професор. Коло наукових інтересів: управлінська діяльність викладача, педагогічне управління, освітній менеджмент, психолого-педагогічна підготовка майбутніх викладачів економіки в економічному університеті. Валентина Василівна є автором таких останніх публікацій: Сгадова В.В. Проблема підготовки майбутнього викладача …

СЕДЕРЕВІЧЕНЕ Алла Олексіївна

Седеревічене Алла Олексіївна закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. М.Горького за спеціальністю "Педагогіка і методика початкового навчання", працює в Київському інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів на посаді завідуючої навчально-методичним кабінетом початкової освіти, має педагогічне звання "вчитель-методист", нагороджена нагрудним знаком "Відмінник освіти України". Організовує навчання вчителів початкових класів у курсовий та міжкурсовий період, займається дослідженням проблеми …

СЕЛЕЗНЬОВА Олександра Олександрівна

Олександра Олександрівна Селезньова – доцент кафедри "Соціальна робота" Білоцерківського інституту економіки та управління ВНЗ Відкритий Міжнародний Університет розвитку людини "Україна", кандидат біологічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: здоров’я молоді, репродуктивне здоров’я. Авторські публікації та видання за останні 5 років: Селезньова О. О. Дослідження рівня інформованості студентської молоді стосовно проблем ВІЛ/СНІДу / О. О.Селезньова // Актуальні …

СЕЛЯТЕНКО Ольга Василівна

Ольга Василівна Селятенко – аспірант кафедра початкової освіти Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського. Коло наукових інтересів: розвиток медичної освіти в Херсонській губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).

СЕМЕНОВА Алла Василівна

Алла Василівна Семенова – професор кафедри політології Одеського національного політехнічного університету, доктор педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: питання теорії і практики професійної освіти з позицій постнеокласичної методології; парадигмальне моделювання у професійній підготовці на ґрунті ідей синергетики, цілісного методологічного підходу; персоналізація професійної підготовки; формування професійної мобільності, компетентності фахівців; розвиток креативності, критичного мислення студентів, методологія вищої …

СЕМЕНЧУК Василь Васильович

Василь Васильович Семенчук – доцент кафедри української літератури та українознавства та кафедри музичного мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Коло наукових інтересів – використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні предметів музичних дисцплін у ВНЗ, вивчення регіонально-локальної природи національного пісенного фольклору як складової традиційної побутової української культури. Авторські публікації: 1. Семенчук В.В. Символіка рослин …

СЕНЧУК Жанна Олександрівна

Жанна Олександрівна Сенчук – доцент кафедри менеджменту та освітніх технологій Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук.. Коло наукових інтересів: освітній менеджмент, маркетинг в освіті, лідерство, інформаційна діяльність керівника. Жанна Олександрівна є автором та співавтором таких публікацій за останні 5 років: 1. Сенчук Ж. О. Інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогічних працівників / Ж. …

СЕРГІЄНКО Наталія Вікторівна

Наталія Вікторівна Сергієнко – асистент кафедри технологій та інтелектуальної власності Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. Сфера наукових інтересів Н.В.Сергієнко – контроль і оцінювання навчальних досягнень студентів; тестові технології контролю знань студентів з вищої математики; застосування системи управління навчальними ресурсами Moodle до контролю знань.

СЕРГІЄНКО Тетяна Миколаївна

Тетяна Миколаївна Сергієнко – старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, аспірант Харківської академії культури. Коло наукових інтересів: іноземні мови, науково-методична робота, виховна діяльність, інноваційна діяльність.  Тетяна Миколаївна є автором таких публікацій: 1. Сергієнко Т.М. Соціально-педагогічні аспекти адаптації та дезадаптації особистості у військовому середовищі / Т.М. Сергієнко // Педагогіка, психологія …

СЕРДЮКОВ Петро Ігорович

Петро Ігорович Сердюков – професор Національного університету США (м.Сан-Дієго). У 1979 році П.І.Сердюков здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук (прикладна лінгвістика). Працював у Київському державному педагогічному інституті іноземних мов, очолював кафедру технічних засобів навчання. У 1997 році захистив докторську дисертацію (викладання іноземної мови з використанням інформаційних технологій). Був професором у Київському державному лінгвістичному університеті, університеті …

СИЛКО Роман Миколайович

Роман Миколайович Силко – доцент кафедри естетичного виховання Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Коло наукових інтересів: історія освіти, дизайн-освіта, мистецька освіта. Р.М.Силко – автор публікацій: 1. Силко Р.М. Тенденції розвитку прикладного мистецтва в Західній Європі на зламі ХІХ-ХХ століть // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. – Випуск 47. Серія: педагогічні науки …

СКОРОХОД Олена Миколаївна

Олена Миколаївна Скороход – доцент кафедри інформатики та комп’ютерних технологій Херсонського національного технічного університету,  кандидат технічних наук, доцент. Коло наукових інтересів О.М. Скороход – моделювання соціальних та економічних систем; проектування і впровадження інформаційних систем і технологій в соціальних та економічних системах; розроблення і впровадження інноваційних освітніх технологій: методологія та прикладні аспекти її використання; започаткування інноваційного …

СКРИПНИК Наталія Станіславівна

Наталія Станіславівна Скрипник – доцент кафедри іноземних мов Харківського національного автомобільно-дорожнього університету,  кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів охоплює питання організації освітнього процесу у закладах вищої освіти в історико-педагогічній ретроспективі та в сучасності. Наталія Станіславівна є автором таких публікацій за останні 5 років: Скрипник Н. С. Застосування форм наукової роботи студентів при вивченні іноземної мови / …

СКРИПЧУК Наталія Володимирівна

Скрипчук Наталія Володимирівна закінчила НПУ ім. Драгоманова в 2002 році. З 2002 року працює методистом навчально-методичного кабінету іноземних мов Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. Аспірант кафедри теорії і методики післядипломної освіти ЦІППО. Коло наукових інтересів – порівняльна педагогіка. Має серію публікацій в газеті „Français” : La victoire de l’Ukrainienne 2005, №2; Une dame …

СЛІПЧУК Валентина Леонідівна

Валентина Леонідівна Сліпчук – доцент кафедри медичної та загальної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів – професійна підготовка фахівців фармацевтичної галузі України. Валентина Леонідівна є автором таких публікацій: Сліпчук В.Л. Модернізація професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні у контексті Болонського процесу / В.Л. Сліпчук // Педагогічний процес: теорія і …

СЛЕСИК Катерина Митрофанівна

Катерина Митрофанівна Слесик – завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарних предметів Комунального вищого навчального закладу  "Харківська академія неперервної освіти", кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: етика, педагогіка, психологія, соціологія,  формування етичної культури учнів ЗНЗ. Катерина Митрофанівна є автором таких публікацій: 1. Слесик К.М. Педагогічна модель формування етичної культури в лідерів учнівського самоврядування через гуманістичні ідеї  В.Сухомлинського / …

СЛОБОДЯНЮК Наталія Григорівна

Слободянюк Наталія Григорівна, директор загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів №15 міста Білої Церкви, завідуюча науковою лабораторією КОІПОПК з проблеми особистісно орієнтованого навчання та виховання. Працює над проблемами: – впровадження особистісно орієнтованого навчання та виховання у процесі вивчення української мови і літератури; – впровадження проблемно-модульної технології навчання і виховання; – впровадження Програми всебічного розвитку дитини «Крок …

СМАГІН Ігор Іванович

Ігор  Іванович Смагін  – ректор Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, доктор педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів І.І. Смагіна – теорія підручника, філософія освіти, історія мореплавства та суднобудування. Ігор Іванович – автор низки публікацій, зокрема  таких:  1. Смагін І.І. Соціально-правовий захист дитинства / І.І.Смагін, В.Ю.Арешонков,  Т.М.Смагіна.  – Житомир : ОІППО, …

СМАГІНА Таїса Миколаївна

Таїса Миколаївна Смагіна – завідувачка кафедри методики викладання навчальних предметів комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: компетентнісний підхід в освіті. Таїса Миколаївна – автор і співавтор низки публікацій і видань за останні роки: 1.   Пометун О. І., Смагіна Т. М. Робочий зошит з історії України. 8 …

СМЕТАНІНА Людмила Сергіївна

Людмила Сергіївна Сметаніна – викладач кафедри прикладної математики та інформатики Південноукраїнського національного педагогічного університету. Коло наукових досліджень Л.С. Сметаніної – педагогіка вищої школи, методика викладання інформатики. Людмила Сергіївна є автором та співавтором низки публікацій (видань), зокрема у 2007-2009 роках таких: 1. Сметаніна Л.С. Педагогічні умови розвитку алгоритмічної діяльності майбутніх учителів гуманітарних фахів / Людмила Сергіївна …

СОБОЛЬ Людмила Миколаївна

Соболь Людмила Миколаївна, учитель української мови і літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 м. Білої Церкви. Працює над проблемами: – впровадження особистісно орієнтованого навчання та виховання у процесі вивчення української мови і літератури; – впровадження проблемно-модульної технології навчання і виховання; – впровадження Програми всебічного розвитку дитини «Крок за кроком». Має опубліковані праці: 1. Соболь Л.М. …

СОВГАР Оксана Михайлівна

Оксана Михайлівна Совгар – науковий співробітник наукового центру сухопутних військ Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Коло наукових інтересів: історія української педагогіки кінця XIX – початку ХХ ст., просвітня діяльність Юліана Романчука. Оксана Михайлівна є автором таких публікацій: 1. Совгар О. М. Діяльність Юліана Романчука у товаристві "Просвіта" (1868-1906) / О.М Совгар // Наукові записки Рівненського державного …

СОВЕНКО Валерій Володимирович

Совенко Валерій Володимирович народився на Черкащині. середню школу закінчив у 1982 році. У цьому ж році вступив до Київського державного педагогічного інституту ім. М.Горького, де здобув вищу освіту за спеціальністю "Вчитель географії і біології". З 1984 по 1986 рік проходив службу в лавах Радянської Армії. Трудову діяльність розпочав у 1989 році вчителем географії та біології …

СОЛОМАХА Світлана Олександрівна

Світлана Олександрівна Соломаха –  старший науковий співробітник відділу педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів – мистецька освіта в системі неперервної освіти України, розвиток художньо-естетичного світогляду особистості засобами мистецтва, дидактичні основи мистецько-педагогічного процесу. Авторські публікації та видання С.О.Соломахи: 1. Соломаха С.О. Сучасні підходи до формування …

СОЛОПУН Євгеній Васильович

Євгеній Васильович Солопун – учитель англійської мови Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №142, спеціаліст І категорії. Коло наукових інтересів – використання завдань соціокультурного характеру на уроках англійської мови; застосування методу проектів, спрямованих на опанування учнями елементами соціокультурного середовища англомовних країн. 

СОСНОВСЬКИЙ Юрій В’ячеславович

Юрій В’ячеславович Сосновський – доцент кафедри медичної фізики та інформатики державної  установи  "Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгіївського" (м. Сімферополь), кандидат технічних наук. Наукові інтереси: моделювання технічних процесів, інтеграція інформаційних технологій в навчальний процес. Юрій В’ячеславович є автором та співавтором таких публікацій: 1. Сосновский Ю.В. Организация самостоятельной работы студентов посредством индивидуальных заданий при изучении медицинской математики / …

СОТНІЧЕНКО Ірина Іванівна

Сотніченко Ірина Іванівна – доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", кандидат педагогічних наук. В центрі її наукових інтересів – старша профільна школа. Захистила дисертацію на тему: «Підготовка вчителів природничих дисциплін до профільного навчання старшокласників в системі підвищення кваліфікації». Автор публікацій: 1. "Теоретичні основи хімії". …

СТАДНІК Надія Вікторівна

Надія Вікторівна Стаднік – доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: співпраця закладу дошкільної освіти з батьками, наступність дошкільної і початкової освіти. Надія Вікторівна є автором і співавтором таких публікацій і видань за останні 5 років: Стаднік Н. В. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «педагогічна …

СТАРЄВА Анна Михайлівна

Анна Михайлівна Старєва – директор Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: регіональні аспекти розвитку освіти: історія, сучасність; шкільна суспільствознавча освіта та методична підготовка вчителя суспільствознавчих дисциплін; методологічні підходи до змісту професійно-педагогічної й методичної підготовки майбутнього вчителя; післядипломна освіта: стан, проблеми, способи розвитку. Анна Михайлівна є автором і співавтором …

СТАРОСТА Володимир Іванович

Володимир Іванович Староста – професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи факультету суспільних наук Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет", доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки. Коло наукових інтересів: теорія та практика навчання у вищій школі. Володимир Іванович є автором і співавтором таких публікацій: Labinska, Oksana, Starosta, Volodymyr, (2016) "Vývoj environmentálnej výchovy a …

СТАРЧЕНКО Владимир Николаевич

Владимир Николаевич Старченко – профессор кафедры общей и коррекционной педагогики Государственного учреждения образования  "Гомельский областной институт развития образования", кандидат педагогических наук, доцент. Научные интересы: методология, деятельностная педагогика, педагогическая метрология. Некоторые авторские публикации последних лет: 1. Старчанка У.М. Сутнасць дзейнаснага  падыхода і яго значэнне для педагагічнай тэорыі і практыкі // Становление социальной и профессиональной компетентности личности : …

СТЕПАНЕНКО Олена Іванівна

Олена Іванівна Степаненко – старший викладач кафедри іноземних мов Національної академії внутрішніх справ, аспірант Державного вищого навчального закладу "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України. Наукові інтереси – професійна компетентність, конфліктологічна компетентність викладачів вищої школи. Олена Іванівна є автором таких публікацій: 1. Степаненко О. І. Використання принципу співробітництва у спілкуванні для попередження конфліктів / О. І. Степаненко …

СТЕПАНЕЦЬ Наталія Василівна

Наталя Василівна Степанець народилася 4 березня 1954 року в місті Привілля Луганської області. Закінчила Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Викладач педагогіки і психології». З 1975 року працювала методистом у Київському обласному будинку дитини, з 1989 – вихователь дитячого військового санаторію (реорганізований в 1989 у військовий ліцей), а з 1998 року – практичний психолог військового …

СТЕПАНОВ Степан Олексійович

Степанов Степан Олексійович народився 11 листопада 1961 р. у Читинській області в Росії. У 1969-1979 рр. навчався в Богуславській середній школі №1 Київської області. Після її закінчення вступив до Київського державного педагогічного інституту ім. М.Горького, де отримав вищу освіту за спеціальністю "Вчитель біології і хімії". Свою педагогічну діяльність розпочав у Вільхівецькій середній школі Київської області. …

СТЕЦЮК Кіра Володимирівна

Кіра Володимирівна Стецюк – доцент кафедри історії та українознавства Луганського національного аграрного університету, кандидат педагогічних наук. Коло інтересів: екологічна освіта, освіта для збалансованого розвитку, формування екологічної культури майбутніх агрономів. Авторські публікації та видання К.В.Стецюк: 1. Стецюк, К.В. Формування екологічної культури фахівців вищої аграрної школи : монографія / К.В.Стецюк. – Луганськ : Елтон-2, 2011. – 212 …

СТОЛЯРЧУК Леся Богданівна

Леся Богданівна Столярчук –  викладач кафедри іноземних мов Національного університету "Львівська політехніка". Коло наукових інтересів: порівняльна педагогіка; теорія та методика професійної освіти; професійний та особистісний розвиток педагогів; проблеми викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах. Леся Богданівна є автором і співавтором низки видань і публікацій: Столярчук Л. Б. Legal Training : навчально-методичний посібник [за спеціальністю “Право”] …

СТРІЛЬКО Валентина Василівна

Народилася на Київщині. Освіта вища, закінчила Київський університет ім. Т.Шевченка, філологічний факультет (1971-1976 рр.), за фахом – філолог, викладач української мови та літератури. Свою педагогічну діяльність розпочала піонервожатою. Працювала вчителем української мови і літератури, заступником директора з навчально-виховної роботи, директором Гнідинської восьмирічної школи Бориспільського району. Призначення Валентини Василівни Стрілько на посаду директора школи було не …

СТРИГА Елеонора В’ячеславівна

Елеонора В’ячеславівна Стрига – асистент кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів Південноукраїнського національного педагогічного університету  ім. К.Д. Ушинського, аспірантка. Коло наукових інтересів Е.В.Стриги –  дослідження професійної підготовки майбутніх учителів, питання формування професійного менталітету майбутніх учителів. Публікації Елеонори В’ячеславівни: 1. Стрига Е.В. Роль і місце професійного менталітету педагога в структурі його особистості / Е.В.Стрига // Наукові записки …

СУХОВИЧ Георгій Анатолійович

Сухович Георгій Анатолійович, директор Кам'янець-Подільського навчально-виховного комплексу № 8 у складі гімназії та загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з українською та російською мовами навчання. На даний час є здобувачем ЦІППО АПН України. Працює над проблемою моніторингу розвитку освіти.   Автор публікації: Сухович Г.А. Кваліметричні моделі професійної діяльності практичного психолога та соціального педагога // Адаптивне управління в …

СУШКО Світлана Миколаївна

Світлана Миколаївна Сушко народилась 27 липня 1953 року. Закінчила історичний факультет  Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту  ім. Максима  Горького. Працювала вчителем історії, заступником директора з навчально-виховної роботи; з 1998 року – директором Боярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 Київської області, пізніше, з 1999 року – директор Києво-Святошинської районної класичної гімназії.  Завідуюча лабораторії особистісно орієнтованого навчання та виховання …