Return to С

САВЧЕНКО Марина Сергіївна

Марина Сергіївна Савченко – доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: дошкільна педагогіка, гендерна педагогіка, підготовка майбутніх вихователів до професійної діяльності.

Марина Сергіївна є автором (співавтором) низки публікацій за останні роки:

  1. Савченко М.С. Сутність поняття "гендерний підхід в освіті" / М.С. Савченко // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В.В.Кузьменко та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – Випуск 23. – С. 37–43.
  2. Савченко М.С. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с родителями относительно гендерного воспитания детей старшого дошкольного возраста / М.С.Савченко // Дошкольное образование : опыт, проблемы, перспективы : материалы V Междунар. науч.-практ. семинара (24 апреля. 2014, г. Барановичи, Респ. Беларусь) / редкол. : А.В.Никишова и др. – Барановичи : РИО БарГУ, 2014.
  3. Савченко М.С. Родинознавство : шляхи взаємодії з батьками дезадаптованих дітей : навчально-методичний посібник / Л.В.Зданевич, М.С.Савченко. – Хмельницький : ХГПА, 2014. – 227 с.
  4. Савченко М.С. Модель гендерного виховання дітей старшого дошкільного віку / М. С. Савченко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич, 2015. – №11 (118). – С. 26–31.
  5. Савченко М.С. Роль сімейного виховання у формуванні гендерних уявлень дітей старшого дошкільного віку / М.С. Савченко // Молодь і ринок :  щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич, 2015. – № 21 (121). – С. 107–112.
  6. Савченко М.С. Особливості гендерного підходу до виховання дітей дошкільного віку / М.С. Савченко // Актуальні проблеми дошкільної освіти в Україні : збірник наукових праць / [укл. Л.В.Зданевич, Л.А.Машкіна, О.С.Мисик, Л.О.Онофрійчук, Л.С.Пісоцька]. – Хмельницький : ХГПА, 2015. – Вип. 9. – С. 107–111.
  7. Савченко М.С.  Проблема підготовки фахівців дошкільного профілю у системі ступеневої освіти / Л.О.Онофрійчук, М.С.Савченко // Десяті педагогічні читання пам'яті М.М.Дарманського : розвиток системи освіти України в умовах євроінтеграційних процесів : здобутки і перспективи : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 14 квіт. 2015 р.) / Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницька обласна рада, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький : ХГПА,  2015. – С. 77–80.
  8. Савченко М.С. Проблема формування гендерної компетентності дошкільників / М.С.Савченко // Забезпечення якісної підготовки майбутніх бакалаврів дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій : збірник матеріалів Міжнародної (заочної) науково-практичної конференції (Хмельницький, 02 жовтня 2015 року) / Хмельницька обласна рада, Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький : ХГПА, 2015. – С. 264–274.
  9. Підготовка майбутніх фахівців до освітньої діяльності в дошкільному навчальному закладі : колективна монографія / [Л.В.Зданевич Н.В.Казакова, Л.А.Машкіната, М.С. Савченко ін.].  – Хмельницький : Вид-во ХГПА, 2015. – 520 с.
  10. Савченко М.С. Особливості організації свят та розваг в дошкільному навчальному закладі : навчально-методичний посібник / М.С.Савченко, О.В. Павлушкіна. – Хмельницький : Вид-во ХГПА, 2015. –  305 с.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3886