Return to С

СТОЛЯРЧУК Леся Богданівна

stolyarchukЛеся Богданівна Столярчук –  викладач кафедри іноземних мов Національного університету "Львівська політехніка".

Коло наукових інтересів: порівняльна педагогіка; теорія та методика професійної освіти; професійний та особистісний розвиток педагогів; проблеми викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах.

Леся Богданівна є автором і співавтором низки видань і публікацій:

  1. Столярчук Л. Б. Legal Training : навчально-методичний посібник [за спеціальністю “Право”] / Л. Б. Столярчук, Н. Ю. Яшин. – Львів : Вид-во Національного університету "Львівська політехніка",  2016. – 74 с.
  2.    Столярчук Л. Б. Особливості вищої правової освіти в Канаді /  Л. Столярчук //  Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. – Випуск 54. – С. 58–62.
  3.   Mukan, N., Havrylyuk, M., Stolyarchuk, L. Theoretical framework of leadership in higher education of England and Wales: Comparative Professional Pedagogy. – Kyiv-Khmelnytskyi: KhNU, 2015. – Volume 5, Issue 1. – рр. 37-43. (Cabell’s Directory, Google Scholar).
  4.    Столярчук Л. Формування полікультурної компетентності студентів у процесі вивчення іноземних мов / Л. Столярчук // Обрії : науково-педагогічний журнал. – 2014. – №1. – С. 95–99.
  5.   Столярчук Л. Б. Особливості системи підготовки юристів в університетах Канади / Л. Б. Столярчук // Основні напрями розвитку педагогічної науки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 21-22 жовтня 2016 р.) – Херсон : ТОВ "Видавничий дім "Гельветика", 2016. – С. 108–110.
  6.    Столярчук Л. Б. Актуальність професійної підготовки юристів нової генерації в Україні / Л. Б. Столярчук // Психологія та педагогіка у ХХІ столітті : перспективні та пріоритетні напрямки досліджень : збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 3-4 червня 2016 р.) – К. : ГО "Київська наукова організація педагогіки та психології", 2016. – С. 29–31.
  7.   Столярчук Л. Б. Методи формування професійної іншомовної компетенції майбутніх юристів / Л. Б. Столярчук // Стан та перспективи розвитку педагогіки та психології в Україні та світі : збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : ГО "Київська наукова організація педагогіки та психології", 2015. – С. 75–78.
  8.   Столярчук Л. Б. Використання інтерактивних методів навчання у вищому навчальному закладі / Л. Б. Столярчук // Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки : збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 20-21 листопада 2015 р.) – Одеса : ГО "Південна фундація педагогіки", 2015. – С. 77–80.
  9.   Столярчук Л. Б. Метод проектів як засіб організації самостійної роботи студентів / Л. Б. Столярчук // Новітні технології сучасної педагогіки та психології : матеріали Міжнародної науково-практичної   конференції. – К. : ГО: "Київська наукова організація педагогіки та  психології", 2014. – С. 25–28.
  10. Столярчук Л. Б. Використання інформаційних технологій як засобу формування мотивації студентів до вивчення іноземної мови / Л. Б. Столярчук // Педагогіка і психологія сьогодення : теорія та практика : збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса : ГО "Південна фундація педагогіки", 2014. – С. 95–98.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4553