Return to С

СВАТЕНКОВ Олександр Васильович

Олександр Васильович Сватенков – доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: рекламно-інформаційні технології в соціальній сфері, соціальне проектування, волонтерство, соціокультурна анімація, організація роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Олександр Васильович є автором і співавтором таких публікацій:

  1. Сватенков О.В. Система організаційних форм роботи з дітьми в умовах закладу оздоровлення і відпочинку / О.В.Сватенков // Наука і освіта. – Науково-практичний журнал Південноукраїнського Національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського, Одеса, 2016. – С. 87–92.
  2. Svatenkov, A., Svatenkova, T. (2018), "Competent approach in the development of the personality of a modern teenager", Social Work and Education, vol. 5, № 1, pp. 130–138.

Сватенков Олександр. Проблема професійного вибору у світлі смисложиттєвої кризи юнацтва / Олександр Сватенков, Тетяна Сватенкова // Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Івано-Франківськ, 11-12 жовтня 2018 року) / упорядн. Гуменюк І. В., Джус О. В., Кучерак Н. В., Труш Н. В., Паска Т. В., Сидорик Ю. Р. – Івано-Франківськ : НАІР, 2018. – Ч. 1. – C. 384–391.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=6042