Return to С

СКРИПНИК Наталія Станіславівна

Наталія Станіславівна Скрипник – доцент кафедри іноземних мов Харківського національного автомобільно-дорожнього університету,  кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів охоплює питання організації освітнього процесу у закладах вищої освіти в історико-педагогічній ретроспективі та в сучасності.

Наталія Станіславівна є автором таких публікацій за останні 5 років:

  1. Скрипник Н. С. Застосування форм наукової роботи студентів при вивченні іноземної мови / Н. С. Скрипник // Організаційно-методичне забезпечення підготовки фахівців в умовах міжнародної наукової та освітньої інтеграції : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції з проблем вищої освіти і науки (16 листопада 2018 року). – Харків : ХНАДУ, 2018. – С. 216–219.
  2. Скрипник Н. С. Можливості формування і розвитку суб’єктної позиції студентів ВТНЗ у позааудиторній діяльності на базі кафедри іноземних мов / Н. С. Скрипник // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2018. – Вип.55 (108). – C. 593–600.
  3. Skrypnyk, N.  S. Students Personal Position in Education as a Problem of Today / N. S. Skrypnyk // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва в умовах інтеграції вітчизняної освіти у міжнародний простір : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції з проблем вищої освіти і науки (16 листопада 2017 року). – Харків : ХНАДУ, 2017. – C. 19–22.
  4. Скрипник Н. С. Методичне забезпечення стимулювання у студентів позитивно-активної мотивації до формування й розвитку суб’єктної позиції / Н. С. Скрипник // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. – Рівне : РДГУ, 2016. – Випуск 13 (56). –С. 16–19.
  5. Скрипник Н. С. Стимулювання позитивно-активної мотивації студентів до розвитку суб‘єктної позиції у позааудиторній діяльності з іноземної мови / Н. С. Скрипник // Іноземні мови у вищій освіті : лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків : НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2016. – С. 238–243.
  6. Skrypnyk, N. Interaction between Teachers and Students in Extra-Curricular Activities / N. Skrypnyk // Студентство. Наука. Іноземна мова : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих науковців. – Харків : ХНАДУ, 2015. – Вип. 7. – Частина 1. – С. 54–57.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5778