Return to С

СЕРГІЄНКО Тетяна Миколаївна

Тетяна Миколаївна Сергієнко – старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, аспірант Харківської академії культури.

Коло наукових інтересів: іноземні мови, науково-методична робота, виховна діяльність, інноваційна діяльність.

 Тетяна Миколаївна є автором таких публікацій:

1. Сергієнко Т.М. Соціально-педагогічні аспекти адаптації та дезадаптації особистості у військовому середовищі / Т.М. Сергієнко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання спорту. – 2010. – № 4. – С. 128-132.

2. Сергієнко Т.М. Соціально-педагогічний аналіз факторів дезадаптації курсантів молодших курсів (перший місяць служби) вищих військових навчальних закладів / Т.М.Сергієнко // Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг.ред.проф. Є.І.Коваленко. – 2011. – № 2. – С. 35-40.

3. Сергієнко Т.М. Релігійні організації та їх вплив на адаптацію курсантів молодших курсів вищих військових навчальних закладів / Т.М. Сергієнко // Наукове забезпечення діяльності внутрішніх військ МВС України : зб. матеріалів ІV науково-практичної конференції / Академія внутрішніх військ МВС України, науково-дослідний центр. – Харків, 2012. – С. 161-163.

4. Сергієнко Т.М. Аналіз профілактичних програм для розробки програми соціально-педагогічної профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів вищих військових навчальних закладів / Т.М. Сергієнко // Держава і право : проблеми становлення і стратегії розвитку : зб. матеріалів V Міжнародної наук.-практ. конф (19-20 травня 2012 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського нац. ун-ту внутрішніх справ. – Суми : ТОВ "Друкарський дім "ПАПІРУС", 2012. – Ч. І. – С. 315-317.

5. Сергієнко Т.М. Особливості застосування методів дослідження соціально-педагогічної профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів вищих військових навчальних закладів / Т.М. Сергієнко // Культурологія та соціальні комунікації:інноваційні стратегії розвитку : зб. наук. праць науково-практичної конференції (м. Харків, 22-23 листопада 2012 р.). – Харків :   ХДАК, 2012. –  С. 115-116.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1117