Return to С

СКОРОХОД Олена Миколаївна

Олена Миколаївна Скороход – доцент кафедри інформатики та комп’ютерних технологій Херсонського національного технічного університету,  кандидат технічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів О.М. Скороход – моделювання соціальних та економічних систем; проектування і впровадження інформаційних систем і технологій в соціальних та економічних системах; розроблення і впровадження інноваційних освітніх технологій: методологія та прикладні аспекти її використання; започаткування інноваційного напряму психології, а саме –  ідеалістично-матеріалістичної психології.

Олена Миколаївна має 46 навчально-методичних та наукових праць, із них – 5 друкованих і електронних наукових праць і 41 друковані та електронні навчально-методичні розроблення, серед яких найважливішими в останні роки є такі:

1. Скороход О.М., Шерман М.І. Комп’ютерна система підтримки прийняття рішень для рибогосподарської діяльності // Матеріали IY Міжнародної науково-практичної конференції "Динаміка наукових досліджень – 2005". – Том 35. – Проблеми підготовки фахівців. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 70-72.

2. Скороход О.М., Шерман М.І. Електронні посібники як засіб інтенсифікації навчання в системі комп’ютерно-інформаційної підготовки студентів аграрного вузу // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасник наук: теорія і практика – 2005". – Том 35. – Проблеми підготовки фахівців. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С.66-67.

3. Скороход Е.Н. Модель планирования производства товарной рыбы с учетом многовариантности технологического процесса // Вестник Херсонского национального технического университета. – 2005. – № 3(23).– С. 153-156.

4. Скороход О.М. Технології створення та прикладні аспекти використання електронних наукових та навчальних ресурсів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Випуск 24. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма "Планер", 2010. – С. 481-486.

5. Скороход О.М. Культура душі фахівців сфери інженерії та технологій як фактор гуманізації вищої освіти України [Електронний ресурс] // Гуманізм та освіта : збірник матеріалів X Міжнародної науково-практичної конференції, м.Вінниця, 14-16 вересня 2010 р. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2010. – С.219-223. – Режим доступу : http://conf.vstu.edu.ua/humed/2010/3.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1137