Return to С

СОСНОВСЬКИЙ Юрій В’ячеславович

Юрій В’ячеславович Сосновський – доцент кафедри медичної фізики та інформатики державної  установи  "Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгіївського" (м. Сімферополь), кандидат технічних наук.

Наукові інтереси: моделювання технічних процесів, інтеграція інформаційних технологій в навчальний процес.

Юрій В’ячеславович є автором та співавтором таких публікацій:

1. Сосновский Ю.В. Организация самостоятельной работы студентов посредством индивидуальных заданий при изучении медицинской математики / Ю.В.Сосновский, Т.А.Соколова, Т.Ю.Ческая // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2010. – Вип. 16.  – С. 235-237.

2. Пронина Н.В. Методические приемы повышения эффективности самостоятельной работы студентов / Н.В.Пронина, Ю.В. Сосновский, Н.В.Чирский // Таврический медико-биологический вестник. – Т.13. – 2010. – № 3(51)– С. 172-175.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1126