Return to С

СЕЛЕЗНЬОВА Олександра Олександрівна

Олександра Олександрівна Селезньова – доцент кафедри "Соціальна робота" Білоцерківського інституту економіки та управління ВНЗ Відкритий Міжнародний Університет розвитку людини "Україна", кандидат біологічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: здоров’я молоді, репродуктивне здоров’я.

Авторські публікації та видання за останні 5 років:

  1. Селезньова О. О. Дослідження рівня інформованості студентської молоді стосовно проблем ВІЛ/СНІДу / О. О.Селезньова // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 24-25 бер. 2010 р.) / ВМУРоЛ "Україна". – Київ, 2010. –  382–383.
  2. Селезньова О. О. Волонтерський рух як складова професійної підготовки соціальних працівників / О. О. Селезньова // Економічні, соціальні та інформаційні проблеми розбудови державності : теорія, методологія, практика : тези доп. ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Біла Церква, 14-15 травня 2010 р.) / Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ ВМУРоЛ "Україна". – Біла Церква, 2010. – С.70–71.
  3. Селезньова О. О. Соціально-медичні аспекти здоров’я та здорового способу життя молоді / О.О. Селезньова //  Молодь в умовах нової соціальної перспективи : матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 24-25 березня 2011 р.) / Житомирський економіко-гуманітарний інститут ВМУРоЛ "Україна", 2011. – С. 149–153.
  4. Селезньова О. О. Основні напрямки здоров’язберігаючих технологій у вищих навчальних закладах / О. О. Селезньова // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 17 листопада 2011 р.) / Хмельницький інститут соціальних технологій ВНЗ ВМУРоЛ "Україна". – Хмельницький, 2011. – С. 260–262.
  5. Селезньова О. О. Проблема збереження і формування здоров’я молоді у вищих навчальних закладах / О. О. Селезньова // Інтеграція України в європейський соціально-правовий, інформаційний та фінансовий простір : проблеми науки та практики : тези доп. ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Біла Церква, 19-21 квітня 2012 р.) / Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ ВМУРоЛ "Україна". – Біла Церква, 2012. – С. 54–57.
  6. Селезньова О. О. Окупаційна терапія як складова медико-соціальної роботи / О. О. Селезньова // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : тези доп. ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 21-22 листопада 2012 р.) / Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – С. 327–329.
  7. Селезньова О .О. Волонтерська діяльність у хоспісах для хворих на ВІЛ/СНІД / О. О. Селезньова // Соціальна робота і сучасність : теорія та практика : тези доп. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 16-17 травня 2012 р.) / НТУУ "КПІ". – Київ, 2012. – С. 338–340.
  8. Селезньова О. О. Медико-соціальні основи здоров'я : курс лекцій : навч. посіб. / О. О. Селезньова. – Біла Церква : Білоцерківський інститут економіки і управління ВМУРоЛ "Україна", 2013. – 194 с.
  9. Селезньова О. О. Пріоритетні напрями соціальної роботи в сфері охорони здоров’я / О. О. Селезньова // Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали Третьої міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одеса, 15 травня 2014 р.) / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса : видавець Букаєв В. В., 2014. – С. 66–69.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2492