Return to С

СЛОБОДЯНЮК Наталія Григорівна

Слободянюк Наталія Григорівна, директор загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів №15 міста Білої Церкви, завідуюча науковою лабораторією КОІПОПК з проблеми особистісно орієнтованого навчання та виховання.

Працює над проблемами:

– впровадження особистісно орієнтованого навчання та виховання у процесі вивчення української мови і літератури;

– впровадження проблемно-модульної технології навчання і виховання;

– впровадження Програми всебічного розвитку дитини «Крок за кроком»;

– соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

Слободянюк Н.Г. очолила роботу педагогічного колективу щодо  cтворення та функціонування на базі загальноосвітнього навчального закладу ресурсно-тренінгового центру інклюзивної освіти (спільно із Всеукраїнським фондом «Крок за кроком»).

Наталія Григорівна – автор таких опублікованих праць:

1. Київщинознавство: Література рідного краю. Посібник для вчителя. Випуск 1. / Авт. Н.І. Клокар, Н.Г. Слободянюк та ін. – Біла Церква: КОІПОПК, 2003. – 60 с.

2. Київщинознавство: Література рідного краю. Посібник для вчителя. Випуск 2. / Авт. Н.І. Клокар, Н.Г. Слободянюк та ін. – Біла Церква: КОІПОПК, 2004. – 59 с.

3. Н.І. Клокар, Н.Г. Слободянюк та ін. Концепція діяльності наукової лабораторії особистісно орієнтованого навчання та виховання // Організація та зміст діяльності наукових лабораторій інституту. – Біла Церква: КОІПОПК, 2005. – С. 209-213.

4. Слободянюк Н.Г., Баранова В.А., Соболь Л.М. та ін. Використання технологій особистісно орієнтованого навчання на уроках української літератури: Навчально-методичний посібник / За  ред. Чубарук О.В., Слободянюк Н.Г. – Біла Церква: КОІПОПК, 2007. – 124 с.

5. Слободянюк Н.Г. Впровадження особистісно орієнтованого навчання: проблеми і перспективи розвитку// Використання технологій особистісно орієнтованого навчання на уроках української літератури. Навчально-методичний посібник / За ред. О.В.Чубарук, Н.Г.Слободянюк – Біла Церква: КОІПОПК, 2007. – С. 4-10.

6. Слободянюк Н.Г. Наукова лабораторія особистісно орієнтованого навчання та виховання: становлення, напрями і зміст діяльності, перспективи розвитку // Організація та зміст діяльності наукових лабораторій інституту: Випуск 2. – Біла Церква, КОІПОПК, 2006. – С. 108.

7. Слободянюк Н.Г. Основи економічних знань у початкових класах // Початкова школа. – 2003. – № 11. – С. 20-21.

8. Чубарук О.В., Слободянюк Н.Г. Модель особистісно орієнтованого навчання та виховання ЗОШ І-ІІІ ст. №15 м. Білої Церкви // Організація та зміст діяльності наукових лабораторій інституту. – Біла Церква: КОІПОПК. – 2005. – 221 с.

9. Слободянюк Н.Г. Проблемно-модульна технологія. Упровадження особистісно орієнтованого навчання й виховання // Управління освітою. – 2008. – № 22 (90). – С. 4-7.

10. Слободянюк Н.Г. Реалізація програми інклюзивної освіти // Інклюзивна освіта: стан і перспективи розвитку в Україні: Науково-методичний збірник до Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К., 2007. – С. 155-157.

11. Слободянюк Н.Г. Директор має бути у школі менеджером // Відкритий урок. – 2008. – № 7-8 (163-164). – С. 13-14.

12. Слободянюк Н.Г. Пристосування шкільних приміщень до потреб дітей з особливостями психофізичного розвитку // Інклюзивна школа: особливості організації та управління. – К, 2007. – С. 44-49.

13. Слободянюк Н.Г. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивної школи // Інклюзивна школа: особливості організації та управління. – Київ. – 2007. – С. 50-51.

14. Слободянюк Н.Г. Створення й реалізація моделі інклюзивної школи // Інклюзивна школа: особливості організації та управління. – К., 2007. – С. 92-96.

15. Слободянюк Н.Г. Застосування практики відстоювання інтересів дітей на інклюзивну освіту (з досвіду роботи) // Інклюзивна школа: особливості організації та управління. – К., 2007. – С. 114-122.

16. Слободянюк Н.Г., Луценко І.В. Скринінг потребнісно-мотиваційної сфери як детермінанти проектної діяльності соціального спрямування // Психологічні та соціально-економічні основи забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій: Тези науково-практичної конференції (22-23 травня 2008 р., Біла Церква) / За науковою редакцією С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки, Н.І.Клокар. – К.: Науковий світ, 2008. – С. 34-36.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=852