Return to С

СТАРЄВА Анна Михайлівна

Анна Михайлівна Старєва – директор Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: регіональні аспекти розвитку освіти: історія, сучасність; шкільна суспільствознавча освіта та методична підготовка вчителя суспільствознавчих дисциплін; методологічні підходи до змісту професійно-педагогічної й методичної підготовки майбутнього вчителя; післядипломна освіта: стан, проблеми, способи розвитку.

Анна Михайлівна є автором і співавтором таких публікацій:

1. Компетентнісно  зорієнтована освіта і наука в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів : навчально-методичний посібник / автор та укладач А.М. Старєва. – Миколаїв : МОІППО, 2010. – 180 с.

2. Старєва А.М. Аксіологічна змістова формування предметно-методичної компетентності майбутнього вчителя історії та суспільствознавства / А.М. Старєва // Теоретико-методологічні засади діяльності університету як центру духовного розвитку особистості : монографія / за заг. ред. Будака В.Д. – Миколаїв : МОІППО, 2010. – 360 с.

3. Старєва А.М. Формування предметно-методичної компетентності вчителя суспільствознавства : нормативно-категоріальне наповнення змісту проблеми / А.М. Старєва // Педагогическая жизнь Крыма. – 2011. – №1‑3 (92-94). – С. 55-59.

4. Старєва А.М. Формування предметно-методичної компетентності вчителя в умовах підготовки та підвищення кваліфікації вчителя / А.М. Старєва // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – №1(18). – С. 67-72.

5. Старєва А.М. Аксіологічне наповнення процесу формування предметно-методичної компетентності майбутнього вчителя історії та суспільствознавства /А.М. Старєва // Обрії. – 2011. – №1(32).

6. Старєва А.М. Особистісно орієнтоване навчання як провідна ідея гуманістичної парадигми освіти /А.М. Старєва // Розвиток психолого-педагогічних компетенцій учителя (порадник учасникам Всеукраїнського конкурсу "Учитель року") : навч.-метод. посібник.  У 2 кн. – Миколаїв : МОІППО, 2011. – Книга 2. – С. 5-21.

7. Старєва А.М. Сутність особистісно зорієнтованої освіти : практичний аспект / А.М. Старєва // Розвиток психолого-педагогічних компетенцій учителя (порадник учасникам Всеукраїнського конкурсу "Учитель року") :  навч.-метод. посібник. У 2 кн. –  Миколаїв : МОІППО, 2011. – Книга 2. – С. 22-35.

8. Старєва А.М. Розвиток шкільного суспільствознавства та відповідної методичної підготовки майбутнього вчителя у 80-ті рр. ХХ століття / А.М. Старєва // Вересень. – 2011. – №1-2 (54-55). – С.74-81.

9. Старєва А.М. Шкільна суспільствознавча галузь й предметно-методична підготовка майбутнього вчителя суспільствознавства в роки незалежності України (початок 90-х рр. – до сьогодні) / А.М. Старєва // Вересень. – 2011. – №1-2 (54-55). – С.124-131.

10. Старєва А.М. Розвиток шкільного суспільствознавства в Україні та підготовка вчителів до його викладання (ретроспективний аналіз) : навчально-методичний посібник / А.М. Старєва. – Миколаїв : МОІППО, 2011. – 144 с.

11. Старєва А.М. Теоретико-методологічні засади ступеневої підготовки вчителя суспільствознавства / А.М. Старєва // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В.В.Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : РІПО, 2011. – Вип. 12. – Ч. 3. – С. 179- 184.

12. Старєва А.М. Методика навчання історії : особистісно орієнтований підхід : навчальний посібник / А.М. Старєва. – Миколаїв : Вид-во "МОІППО", 2011. – 310 с.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1118